xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for nationale screeningsprogrammer

Når nye nationale screeningsprogrammer overvejes indført eller ændret, må det vurderes, om fordelene opvejer ulemperne. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række kriterier og anbefalinger, der bør lægges til grund ved beslutning om at indføre, ændre eller afvikle et nationalt screeningsprogram.

Den grundlæggende afvejning bliver, om de gavnlige virkninger af screeningen opvejer de mulige fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger for de berørte, såvel som økonomiske og sociale konsekvenser for samfundet som helhed.

Der er sket en stor udvikling inden for sundhedsvæsenet, og i dag stiller vi betydelige krav, både til de test vi anvender til screening samt til den efterfølgende videre udredning og behandling. Der er samtidig en stigende erkendelse af både de biologiske, psykologiske, sociale og etiske aspekter ved screeningsprogrammer, herunder skadevirkninger ved sygeliggørelse og overbehandling.

Sundhedsstyrelsens opdaterede derfor i 2014 de hidtidige anbefalinger for nationale screeningsprogrammer med henblik på at have tidssvarende, klare retningslinjer, hvad enten det drejer sig om indførelse af, ændringer i eller afvikling af screeningsprogrammer.

Opdateret 22 NOV 2022