xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nationalt råd for psykiske lidelser og mental sundhed

Sundhedsstyrelsen har nedsat et nationalt råd for psykiske lidelser og mental sundhed. Rådet er bredt sammensat af regioner, kommuner, civilsamfundsorganisationer og faglige organisationer og selskaber.

Nationalt råd skal yde faglig rådgivning og være med til at sikre, at indsatser under 10-årsplanen kommer godt fra start og gør en positiv forskel for mennesker med psykiske lidelser, pårørende og fagpersoner.

Rådet skal derudover være med til sikre løbende dialog og tæt samarbejde på tværs af aktører på området, så relevante aktører inddrages og får ejerskab på iværksatte tiltag.

Rådet følger implementeringen af 10-årsplanen gennem årlige statusnotater og løbende vurderinger af de iværksatte initiativer.

Sundhedsstyrelsen er forperson for rådet og varetager sekretariatsbetjeningen af rådet i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen.

Læs mere om rådets formål og opgaver i kommissoriet

 

Møder

Planlagte og afholdte rådsmøder

6. møde: 22. oktober 2024 - Mødet er endnu ikke afholdt

5. møde: 7. maj 2024 - Referat er under udarbejdelse

4. møde: 8. februar 2024

3. møde: 19. december 2023

2. møde: 9. oktober 2023

1. møde: 23. juni 2023


Opdateret 18 JUN 2024