xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledninger og anbefalinger til praktiserende læger

Antipsykotisk medicin frarådes generelt til personer med demens, idet medicinen har alvorlige bivirkninger. Her på siden kan praktiserende læger finde vejledninger og anbefalinger til behandling af mennesker med demens og antipsykotisk medicin.

Hver femte person med en demensdiagnose får antipsykotisk medicin ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Forbruget har ligget stabilt i en længere årrække, selvom det er et mål i Den nationale demenshandlingsplan 2025 at halvere forbruget.

Medicinen bruges ofte for dens beroligende virkning, når mennesker med demens udviser adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Mennesker med demens er i risiko for at få alvorlige bivirkninger og er i øget risiko for at dø tidligere, hvis de får behandling med antipsykotisk medicin, sammenlignet med andre patientgrupper. Grundet den kognitive svækkelse kan et menneske med demens have svært ved at udtrykke, hvordan de har det, og hvad de har brug for. De kan derfor også have svært ved at give udtryk for, om de har bivirkninger ved medicin.

Opleves der adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos et mennesker med demens, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man som læge i samarbejde med plejepersonalet og de pårørende undersøger årsagerne til en eventuelt ændret adfærd og prøver andre tiltag end medicin.

Vejledninger og anbefalinger vedrørende antipsykotika og antipsykotisk medicin.

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser (retsinformation.dk)

IRF Månedsbladet Rationel Farmakoterapi – tema om demens og antipsykotika

Nationale kliniske retningslinjer

IRF-artikel om Sundhedsstyrelsens vejledninger på lægemiddelområdet, vejledning om afhængighedsskabende lægemidler (fx benzodiazepiner) samt vejledning om antidepressiva

Medicingennemgangsværktøjer, f.eks. Seponeringslisten hvori der er flere anbefalinger med relevans for demens

Opdateret 17 APR 2023