xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nationale kliniske anbefalinger om psykisk sygdom og mental sundhed

Her er en samlet oversigt over nationale kliniske anbefalinger, der omhandler psykiatri og mental sundhed. Anbefalingerne er opdelt i gældende, under udarbejdelse eller opdatering og under vurdering.

Nationale kliniske anbefalinger

Brug af beroligende lægemidler til kortvarig symptomlindring af nyopståede angst- og urosymptomer hos voksne (2023)

Behandling med melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og unge (2022)

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge (2021)

Behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge (2021)

 

Under udarbejdelse

Behandling af udvalgte svære psykiske lidelser og eventuelt samtidig misbrug

Referencegruppe til Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger for mennesker med psykiske lidelser

Udredning og behandling af ADHD hos voksne

 

Anbefalinger under vurdering

Sundhedsstyrelsen har igangsat en proces med at vurdere vores nationale kliniske anbefalinger. 
Nationale kliniske anbefalinger i Sundhedsstyrelsen behandler udvalgte aspekter af diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper, hvor der er fundet særlig anledning til at afdække evidensen. 
Arbejdet er sat i gang i 2024.

Behandling af angstlidelser hos voksne (2021)

Behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (2019)

Udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse (2016, genvurderet 2019)

Behandling af angst hos børn og unge (2016, genvurderet 2019)

Non-farmakologisk behandling af unipolar depression (2016, genvurderet 2019)

Behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) (2016, genvurderet 2019)

Behandling af anorexia nervosa (2016, genvurderet 2019)

Behandling af alkoholafhængighed (2018) 

Behandling af patienter med skizofreni og komplekse forløb (2015, genvurderet 2018)

Behandling af moderat og svær bulimi (2015, genvurderet 2018)

Udredning og behandling af ADHD hos voksne (2015, genvurderet 2017)

Farmakologisk behandling af bipolar lidelse (2014)

 

Opdateret 01 MAJ 2024