xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Generelt om stoffer

Dét at prøve illegale stoffer er typisk et ungdoms­fænomen, og de fleste fortsætter ikke brugen ud over ungdomsårene. Det er en mindre del af unge, der faktisk prøver stoffer, og få, der bruger dem jævnligt.

Der skønnes der at være ca. 20.000 højrisikobrugere af opioider. Det samlede antal personer med et højrisikoforbrug af opioider samt andre illegale stoffer, bortset fra hash, skønnes at være ca. 52.000. I det samlede skøn over stofbrugere med højrisikoforbrug indgår opioidbrugere, brugere af centralstimulerende stoffer som hovedstof samt personer med et blandingsforbrug. Hertil kommer, at højrisikoforbrugere af hash skønnes at være ca 32.600 personer på landsplan.

Illegale stoffer medfører store omkostninger i mange dele af samfundet. Et stofmisbrug kan have store personlige, helbredsmæssige og sociale konsekvenser for den enkelte, og også stofmisbrugsbehandling, behandling af følgesygdomme og bekæmpelse af stofrelateret kriminalitet koster samfundet mange ressourcer hvert år. 

Det overordnede mål for den danske narkotikapolitik er derfor at begrænse tilgangen af nye stofbrugere mest muligt, at begrænse udbredelsen af stoffer mest muligt, og at tilbyde behandling og mindske skaderne af den brug, der trods alt finder sted. 

Sundhedsstyrelsen varetager de statslige opgaver omkring forebyggelse og behandling af stofmisbrug, og vi overvåger den samlede narkotikasituation i Danmark. 

 
Opdateret 15 SEP 2023