xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ris og riskiks i forhold til børn

Ris og risprodukter har et naturligt indhold af arsen. Børn bør derfor undgå riskiks og risdrik, mens ris og risgrød godt kan indgå i kosten. Fødevarestyrelsen har udarbejdet anbefalinger til forældre om risprodukter. Sundhedsplejersker og læger skal også inddrage rådene i deres vejledning om mad og måltider til spæd- og småbørnsfamilier.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet anbefalinger til forældre om risprodukter. Sundhedsplejersker og læger skal også inddrage rådene i deres vejledning om mad og måltider til spæd- og småbørnsfamilier.

Fødevarestyrelsens anbefalinger om risprodukter er:

  • Variér grøden og sørg for at barnet ikke får risbaseret grød hver dag
  • Undgå risdrik og riskiks til børn

Rådet om grød gælder både hjemmelavet og industrielt fremstillet grød. Andre former for grød som fx fuldkornsgrød og speltgrød kan også indeholde ris. Det er derfor vigtigt, at der varieres mellem forskellige slags grød. 

Baggrund

Ris og risprodukter har et naturligt indhold af arsen. Mængden af arsen afhænger af jordforholdene og kan svinge meget fra egn til egn. Man kan derfor ikke udpege ris fra bestemte lande som mere eller mindre arsenholdige.

Arsen er et grundstof, som både findes som uorganiske forbindelser og forskellige organiske forbindelser. Den uorganiske form er klassificeret som kræftfremkaldende, mens den organiske form vurderes at være uproblematisk. Udsættes man for uorganisk arsen gennem mange år, vil det øge risikoen for kræft.

Der er i udenlandske befolkningsundersøgelser fundet sammenhæng mellem udsættelse for uorganisk arsen og udvikling af kræft i lunger, blære og hud. Det skal bemærkes, at der ikke er fundet sammenhæng til børnecancer.

Som udgangspunkt er arsen ikke farligere for børn end for voksne, men på grund af børns høje indtag af fødevarer i forhold til deres kropsvægt kan deres indtag blive højere end voksnes.

 
Opdateret 19 JUL 2023