xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Strategi og anbefalinger for smertebehandling

Smerter påvirker både livskvaliteten og arbejds- og funktionsevnen og mere end hver femte dansker oplever i større eller mindre grad, at deres smerter er kroniske. Sundhedsstyrelsen har en række initiativer i gang, der skal forbedre indsatsen for personer med smerter. Samtidig har Sundhedsstyrelsen flere publikationer om smertebehandling.

Strategi for smerteområdet

Som led i den politiske strategi for smerteområdet fra juli 2022, skal Sundhedsstyrelsen arbejde med en række initiativer, som skal styrke indsatsen for personer med smerter. Initiativerne skal blandt andet understøtte alment praktiserende læger i at udrede smertepatienter bedre og hurtigere, og understøtte en mere hensigtsmæssig organisering af samarbejdet mellem sektorer.

 

Sideløbende med disse initiativer pågår et arbejde med at tage stilling til Sundhedsstyrelsens eksisterende nationale kliniske anbefalinger om behandling af smerter.

Smertebehandling og opioider

Indsatser for Rationel Farmakoterapi har flere udgivelser om smertebehandling og opioider, der blandt andet indeholder anbefalinger til praktiserende læger og patientrettede foldere:

 

Afdækning af smerteområdet

Som et led i indsatsen på smerteområdet lavede Sundhedsstyrelsen i 2020 et fagligt oplæg til en national smertehandlingsplan med beskrivelse af de væsentligste udfordringer og mulige initiativer på området.

Målet med afdækningen af smerteområdet var at inspirere til en langsigtet kvalitetsudvikling på området for smertebehandling i hele sundhedsvæsenet og sikre rationel behandling af smerter på tværs af landet.

 

Afdækning af smerteområdet

 

Informationsindsats om kroniske smerter i 2023 og 2020

Sundhedsstyrelsen har i 2023 gennemført informationsindsatsen Afliv myter og fordomme

 

Sundhedsstyrelsen gennemførte i 2020 informationsindsatsen AVLIV - Myter om kroniske smerter

Opdateret 27 NOV 2023