xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fakta om funktionelle lidelser

Mange mennesker rammes af en funktionel lidelse, og der er generelt mangel på viden om sygdommen både i sundhedsvæsenet og i samfundet generelt. Derfor mødes patienter mange steder med stigmatisering og mistro.

Her kan man læse mere om hvad funktionelle lidelser er, hvad forskningen siger om årsagerne til funktionelle lidelser og hvordan sygdommen kan udredes og behandles. Man kan også finde materiale til patienter og pårørende.

Hvad er funktionelle lidelser?

Funktionelle lidelser er en samlet betegnelse for en række lidelser, der er kendetegnet ved at man har fysiske symptomer, som påvirker funktionsevne og livskvalitet. Det kan fx være symptomer som hovedpine, smerter og træthed. Symptomerne har ofte et karakteristisk mønster, og et fælles kendetegn  for funktionelle lidelser er, at de ikke kan påvises ved blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre  medicinske tests.

Funktionelle lidelser kan give symptomer fra de fleste steder i kroppen, fx mave-/tarmsystemet, nervesystemet eller muskler og led. Symptomerne kan være smerter, træthed, koncentrationsproblemer, kvalme, afføringsforstyrrelser, hjertebanken, åndenød, føleforstyrrelser, kraftnedsættelse og i svære tilfælde lammelser eller kramper.

Sygdommen kan både opstå pludseligt, eller efter en længere periode med belastning, og nogle gange kommer symptomerne gradvist over flere år. Det kan fx være en infektion eller en ulykke, som udløser sygdommen. Andre gange kan symptomerne opstå efter en periode med fx stress eller sorg. Ofte ser det ud til, at der har været flere forskellige udløsende begivenheder op til, at sygdommen starter. I nogle tilfælde kommer lidelsen, uden at man ved hvorfor. 

Funktionelle lidelser er hyppige. Studier viser, at omkring 10 procent af den danske befolkning har en funktionel lidelse i varierende grad, og 1-2 procent har så alvorlige symptomer, at det påvirker deres livskvalitet.

Der er et betydeligt behov for at øge viden om funktionelle lidelser, både i kommuner, på praksisområdet og på sygehusene, samt i offentligheden. Manglende viden medfører, at patienter oplever at blive mødt af mistro og stigmatisering, samt at der ikke tilbydes relevant udredning, behandling, rehabilitering og information.

Opdateret 07 MAR 2023