xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledninger om behandling af stofmisbrug

Sundhedsstyrelsen udgiver en række vejledninger om behandling af stofmisbrug. Her finder du de nyeste vejledninger.

Vejledningerne er primært til brug for sundhedsfagligt personale i kommuner og regioner.

Lægelig behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer

De helbredsmæssige skadevirkninger af kokainmisbrug er mangeartede og kan være ganske alvorlige, ultimativt dødelige. De identificeres sjældent af sundhedspersonalet som værende relateret til misbruget.

Vejledningen beskriver derfor de symptomer, lægen skal være opmærksom på samt den lægelige behandling af personer med misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer. Vejledningen skal sikre, at patienter, der har et misbrug af disse stoffer, bliver diagnosticeret og behandlet korrekt.

Vejledning om den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer

Behandling af akutte rusmiddelforgiftninger

Rusmidler omfatter blandt andet opioider, centralstimulerende stoffer, hallucinogener, cannabis, benzodiazepiner og alkohol. Akutte rusmiddelforgiftninger kan medføre komplekse kliniske tilstande, som særligt optræder ved blandingsmisbrug, og som i værste fald kan medføre døden.

Vejledningen om rusmiddelforgiftning skal medvirke til at sikre en relevant og tilstrækkelig behandling af patienter med akutte rusmiddelforgiftninger, uanset hvilket rusmiddel der er årsag til forgiftningen. Vejledningen beskriver dels symptomer og dels den lægelige behandling, som patienter med akutte rusmiddelforgiftninger skal modtage i akutmodtagelser, herunder på de somatiske og psykiatriske skadestuer.

Vejledning om behandling af akutte rusmiddelforgiftninger

Behandling af akutte opioid- eller benzodiazepinabstinenser

Retningslinjerne beskriver behandlingen af akutte abstinenser efter brug af opioider eller benzodiazepiner og er målrettet læger i akutmodtagelser, almen praksis, på regionale sengeafsnit og i den kommunale rusmiddelbehandling. Alle personer, der frembyder akutte abstinenser har ret til behandling. Behandlingen og ordination skal foretages straks.

Retningslinje for behandling af akutte opioidabstinenser

Retningslinje for behandling af benzodiazepin-forgiftning og -abstinenser

Substitutionsbehandling med metadon og buphrenophin

Vejledningen er en præcisering af de allerede gældende regler for den lægelige behandling for stofmisbrug. Vejledningen er udarbejdet med særligt henblik på brug i den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling i kommunerne, men vejledningen vil være gældende uanset hvor lægelig behandling af stofmisbrugere finder sted, det være sig i almen praksis, i sygehusregi eller i Kriminalforsorgen. Til vejledningen er knyttet en række bilag til forskellige kapitler, der uddyber de faglige problemstillinger.

Vejledning læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin

Læse- og printvenlig version

Ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed

Vejledningen supplerer ovenstående vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. Vejledningen gælder udelukkende for anvendelse af injicerbar heroin. I vejledningen fastsættes regler om ordination af og behandling med diacetylmorphin (heroin).

Vejledning om ordination af diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed  

Bekendtgørelse om ordination af heroin som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug  

Inspirationskatalog til kommuner om udlevering af sterilt injektionsudstyr

Personer med et intravenøst stofbrug har en stærkt forhøjet dødeliglighed bl.a. på grund af forgiftninger og sygdomme. En af de primære risikofaktorer er overførsel af blodbårne infektioner som f.eks. hiv og hepatitis B og C ved deling af inficerede nåle, kanyler og andet udstyr til intravenøst stofbrug.

Gratis og let adgang til sterilt injektionsudstyr er sammen med stofmisbrugsbehandling blandt de vigtigste forebyggende indsatser i forhold til at undgå smitte med sygdomme som hiv og hepatitis C samt mindske forekomsten af injektionsskader.

Inspirationskataloget beskriver de elementer, der kan indgå i en kommunal udleveringspraksis, herunder udstyr, udleveringssteder, returneringspraksis, rådgivning og kompetencer.

Udlevering af sterilt injektionsudstyr til personer med et IV-stofbrug. Inspirationskatalog

Opdateret 24 MAJ 2024