xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Helbredseffekter ved trådløs teknologi

Mobiltelefoner, wifi og anden trådløs teknologi er blevet en del af hverdagen for alle. Det betyder, at vi dagligt bliver udsat for radiobølger og mikrobølger. Hos nogen skaber det bekymring for, om den daglige påvirkning kan være skadelig for helbredet.

Det samlede nuværende vidensgrundlag tyder ikke på, at normal dagligdags brug af trådløs teknologi har negativ virkning på helbredet. 

Brugen af trådløse teknologier er fortsat relativt ny, også i forskningsmæssig sammenhæng. Det betyder, at der fremover vil være behov for studier af eventuelle langtidseffekter. Der findes en del videnskabelige studier af trådløse teknologiers mulige indvirkning på helbredet. De har undersøgt sammenhænge med forskellige sygdomme og effekter. 

Heriblandt har mange studier koncentreret sig om to emner: Udviklingen af kræft og udviklingen af elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS).

Er det farligt?

Vi har samlet svar på de hyppigst stillede spørgsmål om trådløs teknologi.
Opdateret 09 MAR 2023