xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

BPSD-modellen

Formålet med BPSD-modellen er at forbedre trivsel og livskvalitet blandt beboere på plejecentre med demens, der har adfærdsmæssige og psykiske symptomer som fx apati, nedtrykthed, aggressioner, angst og søvnforstyrrelser.

BPSD-modellen (BPSD = Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia) er inspireret af det svenske BPSD-register og blev i 2018 afprøvet i samarbejde med 24 plejecentre i Faxe, Greve, København, Næstved og Hedensted Kommuner.

 

Metoden understøtter en systematisk og individuelt målrettet indsats for beboere med BPSD-symptomer og består af en kontinuerlig proces med tre trin:

Vurdering

Der gennemføres en systematisk observation af BPSD-symptomer hos beboerne ved hjælp af NPI-NH (NPI-Nursing Home Version). NPI står for Neuropsychiatric Inventory og er en skala udviklet til at vurdere et bredt spektrum af psykopatologi, der ses ved demens. Der bruges en version, der er specielt udviklet til vurdering af personer, der bor på plejehjem eller andre plejeinstitutioner, hvor der indsamles information af professionelle omsorgsgivere.

Få adgang til NPI-NH på Nationalt Videnscenter for Demens’ hjemmeside

Konference

Resulaterne af NPI-vurderingen analyseres på en BPSD-konference. Formålet med konferencen er i fællesskab at drøfte symptomer og mulige årsager til BPSD-symptomerne med udgangspunkt i NPI-vurderingen og herefter træffe fælles beslutning om målrettede indsatser, der skal reducere symptomerne. Analysen følger en fast skabelon, der sikrer, at man kommer omkring relevante overvejelser i analysen af årsager til symptomer.

Indsatser

De aftalte indsatser iværksættes og evalueres løbende. Indsatsperioden varer maksimalt tre måneder. Efter den aftalte indsatsperiode foretages en ny NPI-vurdering, der danner udgangspunkt en ny BPSD-konference, hvor den iværksatte indsats evalueres og der justeres på eller planlægges nye indsatser.

Opdateret 24 APR 2019