xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Beredskabsopgaver

Sundhedsstyrelsen har en række faste opgaver i tilfælde af en beredskabshændelse.

Sundhedsstyrelsens beredskab bliver aktivereret ved en række forskellige typer hændelser, men vi har især en central rolle, når det drejer sig om sygdomsudbrud.

Sundhedsstyrelsen følger løbende det globale risikobillede, når det gælder alvorlige smitsomme sygdomme, og vi har vejledninger og retningslinjer, der beskriver sundhedsmyndigheder og andre myndigheders rolle, hvis Danmark bliver ramt af en epidemi eller lign.

Sundhedsstyrelsens beredskab aktiveres også, hvis Danmark rammes af ulykker eller angreb, hvor et stort antal tilskadekomne skal behandles akut i et indsatsområde og på sygehuse. Her samarbejder Sundhedsstyrelsen med kommuner og regioner om at sikre, at sundhedsvæsenet kan tilpasse kapaciteten, så der er plads, personale og medicin og udstyr til at behandle dem, der har brug for det.

I tilfælde af atomulykker og ulykker med radioaktive stoffer vil Sundhedsstyrelsens Enhed for Strålebeskyttelse desuden blive inddraget i en rådgivende rolle.

Afhængig af hændelsens omfang og karakter kan Sundhedsstyrelsen have følgende opgaver:

  • Holde kontakt til regionernes sundhedsberedskab og andre nationale sundhedsmyndigheder med henblik på nationalt overblik og koordinering
  • Oplyse befolkningen om hændelsens sundhedsmæssige følger og forholdsregler
  • Rådgive regioner og kommuner om deres beredskabsindsats
  • Udarbejde overordnede retningslinjer for håndtering af hændelsen
  • Orientering af og koordinering med andre nationale myndigheder, fx i regi af den Nationale Operative Stab
  • Ved særligt store eller grænseoverskridende hændelser: holde kontakt til andre lande med henblik på koordinering af indsatsen
Opdateret 14 JUN 2022