xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning til læger om antibiotikaresistens

Et vigtigt led i forebyggelsen af antibiotikaresistens er kun at bruge antibiotika, når det er nødvendigt. I Danmark udskrives 90 % af antibiotika af læger i lægepraksis

Sundhedsstyrelsen har udsendt en vejledning, der indeholder generelle regler for ordination af antibiotika i primærsektor og på hospitaler. Vejledningen indeholder også specifikke regler for ordination af tre antibiotika, hvor Sundhedsstyrelsen særligt ønsker forbruget begrænset med det formål at kunne behandle alvorligt syge, hvor andre midler ikke kan anvendes. De tre typer er carbapenemer, fluorokinoloner og cephalosporiner.

Udviklingen opfordrer til, at der udvises større forsigtighed vedrørende brug af antibiotika. Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at indikationerne for, hvornår der bruges antibiotika, strammes, og at der bruges præparater, der sjældnere giver anledning til resistensudvikling. Dette vil nok for mange læger og også for befolkningen kræve et holdningsskifte, men det er nødvendigt, hvis vi fortsat skal kunne behandle patienter med alvorlige infektioner.

Tidligere har antibiotikaordination baseret sig på ekspertanbefalinger, fx antibiotikavejledningen i medicin.dk og fra de videnskabelige selskaber samt lokale instrukser mv. Dette skal også være tilfældet fremover, dog med overholdelse af nogle generelle regler for antibiotikaordination samt regler for de tre førnævnte typer antibiotika, som Sundhedsstyrelsen særligt ønsker at målrette - og om muligt - begrænse brugen af.

Da sygdomsmønsteret og de diagnostiske muligheder i almen praksis og på hospital er meget forskellige, gælder dette også for reglerne i de to sektorer. Dog indledes vejledningen med et generelt regelsæt, der gælder for alle lægers ordination af antibiotika.

Sundhedsstyrelsen har været rådgivet af en arbejdsgruppe under Det Nationale Antibiotikaråd, og det er hensigten at udbygge vejledningen i takt med resistensudviklingen.

Vejledning om ordination af antibiotika (retsinformation)

Vejledning om ordination af antibiotika (2012)

Guidelines on prescribing antibiotics for physicians and others in Denmark

Opdateret 08 JUL 2019