xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Strålingsgeneratorer

Nogle typer strålingsgeneratorer kræver en tilladelse til brug, mens andre typer kun kræver en underretning. Alle strålingsgeneratorer skal registreres. Nye brugere af strålingsgeneratorer skal underrette eller ansøge om tilladelse inden brug påbegyndes, og inden registrering.

Underretning eller ansøgning om tilladelse

Her kan du underrette om eller ansøge om tilladelse til brug af strålingsgeneratorer, eller om ændring af eksisterende tilladelse. Formularen benyttes også, hvis der sker ændring af tilknyttet CVR-nummer.

Skal man underrette og have tilladelse inden for samme anvendelsesområde, er det tilstrækkeligt at søge om tilladelse.

Vejledning til udfyldelse af webformularer vedr. underretning om eller ansøgning om tilladelse til brug af strålingsgenerator - 2022

 

 Underretning om eller ansøgning om tilladelse til brug af strålingsgeneratorer

 

Registrering

Du kan bruge denne formular, hvis du skal registrere en ny strålingsgenerator. Der bruges én formular pr. strålingsgenerator. Der er mulighed for, på samme formular, samtidigt at afmelde én strålingsgenerator. Hvis flere strålingsgeneratorer skal afmeldes, skal dette foregå via mail til Sundhedsstyrelsen.


Vejledning til udfyldelse af webformularer til registrering eller flytning af strålingsgeneratorer - 2024 

Registrering af ny strålingsgenerator

 

Virksomheder, der sælger strålingsgeneratorer, kan have ønske om at låne en strålingsgenerator ud til en kunde i et kortere tidsrum.
Hvis sælgervirksomhed ønsker at betale det årlige gebyr for sine udlåns-strålingsgeneratorer, skal de registreres på sælgervirksomheden, se nedenstående vejledning.

Vejledning til registrering af strålingsgeneratorer til udlån

Flytning

Hvis en strålingsgenerator flyttes til nyt anlæg eller ny adresse, skal dette registreres hos Sundhedsstyrelsen. Der bruges en formular pr. flyttet strålingsgenerator. Der er mulighed for samtidigt at afmelde én strålingsgenerator.

Vejledning om registrering af strålingsgeneratorer 

Flyt strålingsgenerator

 

Ændring af kompetencepersoner

Ansøgning om godkendelse af strålebeskyttelseskoordinator:

Ansøgningen kan bruges for virksomheder/afdelinger, der selv anvender strålekilder til medicinsk eller veterinærmedicinsk anvendelse.

I tilfælde, hvor der udelukkende foreligger tilladelse efter overgangsbestemmelse i Bek. nr. 671/2019, § 59, vil der blive tilsendt et fornyet underskriftsark i forbindelse med udstedelse af tilladelsesdokument.

 

Ændring af Medicinsk-fysisk ekspert:

Underskriftarket bruges til indberetning af tilknytning af en ny medicinsk-fysisk ekspert til en eller flere afdelinger, hvor der allerede er udstedt et tilladelsesdokument til anvendelse af strålingsgeneratorer. 

Underskriftsark: Medicinsk-fysisk ekspert

Øvrige tilfælde:

Skriv til Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse på sis@sis.dk.

 

Afmelding

Afmelding af en eksisterende strålingsgenerator kræver ikke udfyldelse af registreringsformular - den skal blot meddeles til Sundhedsstyrelsen skriftligt med oplysning om strålingsgeneratorens SST-ID. Et SST-id er et entydigt nummer til identifikation i Sundhedsstyrelsens register for strålekilder, som udstedes af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med registrering.

Ved besked til Sundhedsstyrelsen om lukning af en klinik eller afdeling skal det fremgå, hvilke registrerede strålingsgeneratorer, der skal afmeldes i forbindelse med lukningen.

Sundhedsstyrelsen sender en kvittering for afmeldingen. Kontakt os derfor på mail eller telefon, hvis I ikke modtager en kvittering.

Indsendelse af formular

Webformularerne kan udfyldes delvist og gemmes. Dette gøres ved tryk på knappen ”Gem” i bunden af skemaet. Derefter sendes automatisk et link til den delvist udfyldte formular til den e-mailadresse, der er angivet for den ”Formularansvarlige”.

Webformularerne sendes først til Sundhedsstyrelsen, når der trykkes på knappen ”Send” i bunden af formularen.

Bemærk at skal der vedhæftes filer til formularen, skal der trykkes på knappen ”Gem” før der vælges ”Send”.
Opdateret 16 MAJ 2024