xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sådan nedbringer du radonniveauet i din bolig

Indholdet af radon i luften angives i enheden Bq/m³ (becquerel pr. kubikmeter). Radonindholdet i en bolig bør ligge under 100 Bq/m³.

Radonindhold under 100 Bq/m³

Det vigtigste, du kan gøre for at holde radonniveauet lavt i dit hus, er at sørge for udluftning, ventilation og tæthed i bygningen. Hyppig og god udluftning kan være med til at holde niveauet af radon i dit hus lavt. Det er også generelt godt for dit indeklima.

Radonindhold mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³

Det anbefales, at du forbedrer ventilationen og tætner revner i fundamentet, utætheder ved rørsammenføringer eller lignende, hvor radon kan trænge ind. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at bringe radonniveauet under 100 Bq/m3, kan du overveje at etablere et radonsug under boligen.

Radonindhold over 200 Bq/m³

Det kan være nødvendigt med mere omfattende tiltag. For eksempel kan du etablere et radonsug under boligen.

Læs mere om nedbringelse af radonniveau på radonguiden.dk

Landsdækkende undersøgelse af radon i boliger 2001

Anbefalinger til boligers radonniveau samt krav til konstruktion af nye boliger kan læses i Bygningsreglementet: bygningsreglementet.dk

Opdateret 15 MAR 2024