xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kiropraktor

Uddannelsen til kiropraktor er en videregående uddannelse og består af en 5-årig uddannelse som cand.manu., samt et års supplerende praktisk uddannelse (turnustjeneste).

Gennemført kandidatuddannelse giver ret til autorisation som kiropraktor, der modtages fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Ved gennemført turnustjeneste efter 1. januar 2007 kan man søge Styrelsen for Patientsikkerhed om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor.

Turnustjeneste

Formålet med et års supplerende praktisk uddannelse (turnustjenesten) er at træne og videreudvikle kiropraktorers kliniske erfaring med henblik på at de selvstændigt, rutineret og forsvarligt kan varetage diagnostik, forebyggelse og behandling indenfor det kiropraktiske virksomhedsområde

Turnustjenesten finder sted i en kiropraktorpraksis, hvor tutor er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Godkendelse sker efter indstilling fra uddannelsesrådet. Kiropraktortutorer skal være godkendt af Sundhedsstyrelsen før turnuskandidaten kan påbegynde turnus.

Ansøgning om godkendelse som tutor

 

 

Opdateret 02 MAJ 2019