xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Niveauer og behov for genoptræning

Man skelner mellem en række niveauer af genoptræning og rehabilitering, som er bestemmende for, i hvilket regi indsatserne gennemføres.

I den ministerielle vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner definerer man fire niveauer for genoptræning og rehabilitering.

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner (2018)

Genoptræning på basalt niveau

Patienter, der henvises til almen ambulant genoptræning og herefter visiteres af kommunen til at modtage genoptræning på basalt niveau, har typisk enkle og afgrænsede funktionsevnenedsættelser og ingen komplikationer i behandlingsforløbet på sygehus af betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsindsatsen. Genoptræningsindsatserne varetages primært af ergoterapeuter og fysioterapeuter og kan foregå i kommunalt regi.

Genoptræning på avanceret niveau

Patienter, der henvises til almen ambulant genoptræning og herefter visiteres af kommunen til at modtage genoptræning på avanceret niveau, har typisk omfattende funktionsevnenedsættelser ofte af betydning for flere livsområder, herunder eventuelt komplikationer i behandlingsforløbet på sygehus af betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsindsatsen. De har behov for genoptræningsindsatser, der varetages af sundhedspersoner med særlige kompetencer inden for deres fagområde, som primært arbejder med denne specifikke patientgruppe. Der kan derfor være brug for tværkommunale samarbejder for at vedligeholde kompetencer på området.

Genoptræning på specialiseret niveau

Patienter, der henvises til genoptræning på specialiseret niveau, har typisk komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for et eller flere livsområder, herunder eventuelt alvorlige komplikationer i behandlingsforløbet af betydning for funktionsevnen og/eller genoptræningsindsatsen. De har behov for genoptræningsindsatser, der varetages af sundhedspersoner, der kun arbejder med denne specifikke patientgruppe og har specialiserede kompetencer inden for deres fagområde, og de har brug for tæt koordinering af genoptræning, udredning og ambulant sygehusbehandling. Denne type genoptræningsindsatser samles på sygehuse med den rette ekspertise.

Rehabilitering på specialiseret niveau

Patienter, der henvises til rehabilitering på specialiseret niveau, har typisk komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder, herunder oftest omfattende mentale funktionsnedsættelser. De har behov for både genoptræningsindsatser og andre rehabiliteringsindsatser, som varetages af autoriserede sundhedspersoner og andre fagpersoner med specialiserede kompetencer inden for deres fagområde og med særlige krav til tilrettelæggelse af helhedsorienterede forløb, timing og organisering. Indsatsen samles på et begrænset antal rehabiliteringstilbud primært målrettet specifikke patientgrupper eller problemstillinger.

Opdateret 02 SEP 2019