xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rehabilitering og palliation på kræftområdet

Flere overlever en kræftsygdom og flere lever længere tid med en kræftsygdom end tidligere. Derfor er rehabilitering og palliation en central del af sundhedsvæsenets indsats på kræftområdet.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række rapporter på området, som du kan finde på siderne herunder.

I takt med, at vi får bedre muligheder for at diagnosticere og behandle kræft, oplever flere mennesker at leve i en årrække med deres kræftsygdom eller at blive sygdomsfrie efter en kræftsygdom.

Der er derfor et stort behov for at sikre, at mennesker, der har eller har haft kræft, bliver hjulpet og støttet, så de bedst muligt kan bevare deres funktionsevne eller genvinde den så godt som muligt.

Generelt for alle kræftpatienter er der også behov for fokus på den lindrende indsats gennem hele en patientforløbet.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for den palliative indsats (2017), målrettet voksne:

Anbefalinger for den palliative indsats - Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for palliative indsatser målrettet børn, unge og deres familier (2018):

Anbefalinger for palliative indsatser til boern unge og deres familier

Opdateret 12 DEC 2022