xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Uddannelse af speciallæger: generelle kurser

Sundhedsstyrelsen fastsætter rammer for de obligatoriske generelle kurser i videreuddannelsen. Det teoretiske uddannelsesprogram er obligatorisk og kurser udbydes i regi af de tre videreuddannelsesregioner og Sundhedsstyrelsen.

Opdateret 27 JUN 2023

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse er ansvarlige for følgende generelle kurser: 

  • Kursus i kommunikation (den kliniske basisuddannelse) 
  • Kursus i pædagogik/læring (den kliniske basisuddannelse) 
  • Kursus i akut behandling og transport (den kliniske basisuddannelse)
  • Kursus i vejledning (på introuddannelsen)
  • Kursus i Sundhedsvæsenets organisation og ledelse, SOL 1 (hoveduddannelsen) og SOL 3 (hoveduddannelsen)

Spørgsmål vedrørende disse kurser bedes derfor rettet til De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. 

SOL 2

SOL 2 (Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse) er et 3-dages internatkursus. Kurset er obligatorisk for læger i hoveduddannelsen, og deltagelse i hele kurset er en forudsætning for at få kurset godkendt. SOL 2 erstatter det tidligere LAS III, det vil sige, hvis du har gennemført LAS III, skal du ikke gennemføre SOL 2.

En vigtig del af SOL 2 er at inddrage dine konkrete erfaringer som kommende speciallæge. Forud for kurset får du tilsendt en opgave, som skal løses inden kursets start.

CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation) varetager administrationen af SOL 2 indtil udgangen af 2023. Fra 2024 varetager Sundhedsstyrelsen kursusadministrationen af SOL 2.

Al kommunikation omkring SOL 2 foregår elektronisk. Vær derfor opmærksom på, at den mailadresse, der angives ved tilmelding også skal være tilgængelig ved afholdelse af SOL 2.

Information om tilmelding til SOL 2

Adgangskrav til SOL 2 er;

  • at man har gennemført SOL 1/LAS I
  • at man på tidspunktet for SOL 2 kursets afvikling har gennemført halvdelen af hoveduddannelsen
  • at man i almen medicin er i Fase 2 ved kursets afvikling

Derfor skal dato for forventet afslutning af hoveduddannelse oplyses i forbindelse med tilmeldingen

Hvis man tilmelder sig for tidligt i sin hoveduddannelse, således at afviklingen af SOL 2 er inden man har gennemført halvdelen af sin hoveduddannelse, vil tilmeldingen blive annulleret. Man tilmeldes ikke automatisk igen. 

Det er kun tilladt at tilmelde sig ET kursus

Alle SOL 2 kurser i 2023 og 2024 er fuldtegnede.

I forbindelse med Sundhedsstyrelsens hjemtagning af kursusadministrationen, skal alle allerede tilmeldte deltagere til SOL 2 i 2024 overflyttes til et nyt tilmeldingssystem. Alle 2024-deltagere vil derfor modtage endnu en bekræftelsesmail ifm. registreringen i det nye system. Denne bekræftelsesmail udsendes i løbet af sommeren og i starten af efteråret 2023.

Tilmelding til SOL 2 2025:

Der er nu åbent for tilmeldingen til SOL 2 med afholdelse i 2025.

Bemærk, at det kun er tilladt at tilmelde sig et kursus. Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at man tilmelder sig et kursus, hvor der er ledige pladser, i stedet for at tilmelde sig på venteliste. Ved tilmelding på venteliste er der ikke garanti for deltagelse.

Via nedenstående link kan du tilmelde dig et af de 25 kurser, der afholdes i 2025

Tilmelding SOL 2 - 2025

Praktisk information omkring afholdelse af SOL 2

SOL 2 afholdes 25 gange årligt.

Alle kurser afholdes på Hotel Park Inn by Radisson Copenhagen Airport, Engvej 171, 2300 København S.

SOL 2 afholdes som internatkursus. Det betyder, at kursusdeltagere indlogeres på hotellet under kurset. Sundhedsstyrelsen varetager bestilling og betaling af opholdet.

Kontaktinformation

Henvendelser vedr. 2023-kurser:

Francis Grinderslev, kursusadministrator, CAMES.

E-mail: sol-kurser.center-for-hr@regionh.dk

Henvendelser vedr. 2024- og 2025-kurser:

Enhed for Uddannelse, Sundhedsstyrelsen.

Email: sol2@sst.dk