xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedspleje i skolen

Sundhedsstyrelsen udgiver notater og publikationer til brug for sundhedsplejerskernes arbejde i skolen.

Forebyggelse og sundhedsfremme

Forebyggelse og sundhedsfremme i skolen. Undersøgelse af to metoder anvendt i skolesundhedsplejen (2009)

Måling af højde og vægt

Fagligt notat:

Monitorering af højde og vægt gennem skolealderen (2024)

Vejledning om: 

Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen - Vejledning til skolesundhedstjenesten (2014)

Håndbog

Skolesundhedsarbejde - håndbog til sundhedspersonale (2015)

Bogen er et opslagsværk, der kan bruges ved planlægning og organisering af arbejdet og som fagligt opslagsværk vedrørende en lang række faglige områder, som skolesundhedstjenesten har berøring med gennem arbejdet med børn og unge på skolen.

Formålet med bogen er at inspirere skolesundhedsplejerskerne i arbejdet, men også andre faggrupper kan få glæde af bogen. Det gælder fx skolens ledelse og lærere, PPR-ansatte, samt tandlæger og tandplejere, der arbejder med børn. Bogen kan bidrage til styrket samarbejde i kraft af, at andre professionelle omkring barnet og den unge får indblik i de opgaver, sundhedstjenesten varetager og lader sig invitere ind til samarbejde.

D-vitamin

D-vitamin i skolesundheds­tjenesten - information til forældre (2009)

Information til forældre om D-vitamin til børn med mørk hud og/eller børn, der går tildækket klædt (findes på dansk, engelsk, urdu, farsi, somali, serbo-kroatisk, arabisk, tyrkisk)

Opdateret 30 JAN 2024