xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Referencegruppe til Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger for mennesker med psykiske lidelser

Sundhedsstyrelsen nedsætter en referencegruppe, der skal kommentere på det faglige indhold i anbefalingerne udarbejdet i arbejdsgrupperne på psykiatriområdet. Referencegruppen skal også bidrage med relevant organisatorisk viden og sikre den efterfølgende implementering i sundhedsvæsenet. Læs mere i kommissoriet.

Arbejdet forventes afsluttet ved udgangen af 2026. 

Se kommissorium

Opdateret 12 FEB 2024