xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Screening for livmoderhalskræft - anbefalinger

Screening for livmoderhalskræft har til formål at nedsætte forekomst og dødelighed af livmoderhalskræft ved at opspore og behandle sygdommens forstadier, inden de eventuelt udvikler sig til kræft.

11 JAN 2012

Sundhedsstyrelsen udgav i 2007 anbefalinger på området, men udviklingen i vores viden om humant papillomvirus (HPV), der er nødvendig for udviklingen af livmoderhalskræft, og som det nu er muligt at teste for såvel som at vaccinere imod, gør det nødvendigt allerede nu at opdatere anbefalingerne. Sundhedsstyrelsen nedsatte derfor i juni 2009 en arbejdsgruppe, der står bag disse anbefalinger.

Formålet med opdateringen af anbefalingerne er, at sikre at screeningsprogrammets metoder, tilrettelæggelse, gennemførelse og kvalitetsudvikling foregår på et højt fagligt niveau og med den bedst mulige dækningsgrad. Desuden er det formålet at sikre ensartet praksis i regionerne for opfølgning på abnorme celleprøver fundet ved screening samt at kvalitetssikre screeningsprogrammet.

Anbefalingerne er vigtige for alle, der beskæftiger sig med screening for livmoderhalskræft i det danske sundhedsvæsen, så screening fortsat kan være et effektivt redskab til at forebygge og nedsætte dødeligheden af livmoderhalskræft.

Screening for livmoderhalskræft - anbefalinger