xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Præparatanmeldelse: Wegovy (Semaglutid) (2022)

Sundhedsstyrelsen vurderer, at prisen for Wegovy (semaglutid) er for høj, også selvom data tyder på, at Wegovy hos de fleste giver et klinisk relevant vægttab hos mennesker med overvægt, når det gives som supplement til kostomlægning og fysisk aktivitet.

15 DEC 2022

Sundhedsstyrelsen (Indsatser for Rationel Farmakoterapi, IRF) vurderer, at prisen for Wegovy (semaglutid) er for høj, også selvom data tyder på, at Wegovy hos de fleste giver et klinisk relevant vægttab hos mennesker med overvægt, når det gives som supplement til kostomlægning og fysisk aktivitet. 

I den forbindelse bør en potentiel månedlig udgift for patienten på mere end 2.000 kr. også ses i lyset af, at vægttabet generelt kun kan forventes fastholdt, så længe behandlingen med Wegovy pågår. På samfundsniveau er der således tale om en stor blivende udgift, hvis en stor gruppe mennesker med svær overvægt skal have præparatet. Der forventes i løbet af 2023 at komme data vedrørende effekt på hjerte-kar-sygdom, hvilket kan ændre på vurderingen. 

Præparatanmeldelse: Wegovy (Semaglutid)

Se desuden

Præparatanmeldelse: Wegovy (Semaglutid) - udvidet indikation; børn og unge ≥12 år

Spørgsmål og svar om Wegovy