xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Barnets sundhed

På denne side kan du finde information om, hvordan du skaber sunde og trygge rammer for dit barn.

Dit barns sundhed grundlægges allerede i graviditeten og udvikles gennem hele barn- og ungdom. Et godt helbred er en forudsætning for at trives og udfolde sine potentialer og muligheder. Tryg tilknytning mellem barn og forældre, gode madvaner, stimulering og udvikling af motoriske færdigheder gennem lege og andre fysiske aktiviteter og ved at forebygge uheld og ulykker.

Sundhedsstyrelsen bidrager til at styrke børns sundhed og trivsel ved at understøtte de forebyggende indsatser for børn – lige fra undersøgelser i graviditeten til sundhedsplejerskens hjemmebesøg til børneundersøgelserne hos egen læge, ind- og udskolingsundersøgelser samt de regelmæssige samtaler med sundhedsplejersken, når barnet går i skole.

For at understøtte de forskellige tilbud udgiver Sundhedsstyrelsen en lang række publikationer, der henvender sig til forældre. 

Opdateret 06 OKT 2023