xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lovgivning

Sundhedsstyrelsen er myndighed på blandt andet specialeplanen. Det betyder, at det er Sundhedsstyrelsen, der fastsætter og godkender, om hospitaler må udføre bestemte operationer og behandlingsmetoder.

Sundhedsstyrelsen er også myndighed på strålebeskyttelsesområdet, som fx omfatter røntgenapparater og radioaktivt materiale, der bruges til kræftbehandling og i industrien til for eksempel sterilisering af medicinsk udstyr. Sundhedsstyrelsen administrerer loven om ioniserende stråling og strålebeskyttelse, med de tilhørende vejledninger.

 

Strålebeskyttelseslov

Loven om ioniserende stråling og strålebeskyttelse blev vedtaget 9. januar 2018 og trådte i kraft 6. februar 2018. Sundhedsstyrelsen bidrog til forslaget til strålebeskyttelsesloven og udarbejdede desuden udkast til tre tilhørende bekendtgørelser, der blev sat i kraft samme dag som strålebeskyttelsesloven.

Efterfølgende har vi arbejdet med at tilpasse arbejdsprocesser og tilsyn efter det nye regelsæt. Vi rådgav og underviste brugere i det nye regelværk og udarbejdede flere vejledninger til brugere af radioaktive stoffer og strålingsgeneratorer i forlængelse af regelværket. De første vejledninger forventes udgivet primo 2019.
Opdateret 28 MAR 2019