xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb i 2019

Sundhedsstyrelsen indhenter halvårligt antallet af opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb hos de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

ANALYSER 28 MAR 2020

Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler for indberetningens form og indhold, herunder tidsfrist for indberetningerne.

Sundhedsstyrelsen udarbejder og offentliggør opgørelsen for opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb årligt. Opgørelsen udarbejdes både for hele landet og for de enkelte videreuddannelsesregioner på specialeniveau og samlet.