xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Omsorg opstår i mødet mellem borgere og medarbejdere

Hvad opleves omsorg og nærvær fra borgerens, de pårørende og fra medarbejdernes side? Hvordan sikres de bedste forudsætninger for at skabe endnu mere omsorg og nærvær?

Af Thomas Gedde Højland, direktør i Resonans, der faciliterer netværksklyngen om mødet mellem borger og personale i puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Indlægget er opsamling på centrale erfaringer og anbefalinger fra projektlederne i klyngen.

Der skal skiftes perspektiv, skabes dialog og eksperimenteres i mødet mellem borgere og medarbejdere, hvis omsorg og nærvær skal øges. Når alt kommer til alt, så er det i mødet mellem borgeren og den enkelte medarbejder at omsorg og nærvær vises, skabes og mærkes i praksis. Der er gode erfaringer og læring at hente fra projekterne i puljen, der har haft dette som fokus.

Eksperimenter og skab plads til dialog for at lykkes

En helt central læring og erfaring fra de projekter, der har arbejdet med at skabe endnu mere omsorg og nærvær mellem borgere og medarbejdere, er vigtigheden af at give medarbejderne mulighed for selv, sammen med borgere og pårørende, at eksperimentere med nye løsninger, og definerer hvad der giver mening.

Når medarbejderne ser, at der skabes nye veje, bedre løsninger og borgere og pårørende responderer positivt, så skaber det et stort engagement og stor motivation for at fastholde og forankre det, der fungerer i praksis.

Det, der er vigtigt for den ene, er ligegyldigt for den anden

Projektlederne oplever, at det borgeren og de pårørende opfatter som værdighed og nærvær, kan være væsentligt forskellig fra det medarbejderne opfatter som værdighed og nærvær. Sæt derfor fokus på at få samlet konkrete oplevelser og erfaringer fra borgere i forhold til oplevelsen af værdighed, omsorg og nærvær. Det handler om at få fortykket variationen af de fortællinger, der giver et billede af, hvordan borgeren oplever at blive set, hørt og forstået.

Anbefalinger til andre kommende projekter

nummer et

Hvordan opleves omsorg og nærvær?

Omsorg og nærvær er store værdiladede ord, som opleves forskelligt. Skab derfor plads til de oplevelser og fortolkninger. Hvad betyder omsorg og nærvær for dig selv? Hvornår har du oplevet omsorg og nærvær? Hvad skulle der til for, at du kunne skabe endnu mere omsorg og nærvær?
nummer to

Skift perspektiv

Prøv at sætte jer i borgeres eller de pårørendes sted. Hvad lægger de vægt på ift. omsorg og nærvær? Hvad giver de udtryk for? Hvilke behov har de? Hvad længes de efter?
nummer tre

Vær pragmatisk

Overvej sammen med borgere og pårørende på hvilke områder det giver mening at sætte fokus på at skabe mere værdighed og omsorg i mødet mellem borgeren og medarbejderne. Hvordan ville det se ud – helt konkret – hvis der var endnu mere omsorg og nærvær? Hvad ville være anderledes?

Overvej

  • Hvad betyder værdighed, nærvær og omsorg hos jer?
  • Hvornår er I bedst til at skabe værdighed, nærvær og omsorg? Og hvorfor?
  • Hvilke barrierer støder I imod ift. at kunne skabe endnu mere værdighed, omsorg og nærvær?

Projekter der har arbejdet med temaet

Hørsholm Kommune: Nye veje til at styrke det nærværende møde med borgere og pårørende i praksis

Udvikle bedre relationer og skabe bedre forudsætninger for, at borgere og pårørende bliver mødt ligeværdigt og med mulighed for endnu mere medbestemmelse i omsorgsarbejdet.

Aalborg Kommune: Den omsorgsfulde relation med borgeren gennem nærværende møder og samtaler

Styrke den omsorgsfulde og nærværende relation mellem borgere og medarbejdere på plejehjem gennem kulturudvikling, professionelle samtaler og dokumentationsanalyse.

Viborg Kommune: Implementeringsprojekt, Livet afslutning – del 2

Implementere en række fokusområder fra et tidligere projekt, der er centrale i forhold til at skabe mere værdighed i ældreplejen. Disse har til formål at forbedre forholdene for både borgere, pårørende, og medarbejdere ift. livets afslutning for borgerne, så den opleves som meningsfuld og værdig.

Esbjerg Kommune: Styrket indsats for en værdig død

Styrke omsorg og nærvær i den sidste levetid og sikre en værdig død ved at organisere og tilrettelægge den palliative indsats, så den tager udgangspunkt i borgernes perspektiver, ønsker og behov og i højere grad inddrager de pårørende.

Opdateret 17 APR 2023