xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvad er omsorg og nærvær egentlig?

Det er jo egentlig det, det hele handler om; omsorgen i hverdagen og nærværet i mødet mellem den ældre, medarbejdere og pårørende. Men hvordan sætter vi fokus på det?

Af Anne-Mette Scheibel, partner i Resonans, der faciliterer netværket mellem projekterne i Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

I puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen arbejder 30 projekter med netop det; at styrke omsorg og nærvær. Mange af projekterne er indledningsvist gået på opdagelse i, hvad omsorg og nærvær er, men flere fremhæver vigtigheden i at fastholde fokus og løbende genbesøge det. Artiklen her giver tre bud på, hvordan det kan gøres.

Tal om hvordan omsorg og nærvær opleves

Det kan være meningsfuldt at tale om, hvad omsorg og nærvær er, og hvordan det opleves. Både omsorg og nærvær er bløde menneskelige begreber, vi kan forstå og opleve forskelligt. Det er vigtigt at involvere ledere og medarbejdere i dialogen om, hvordan omsorg og nærvær ser ud i praksis, og hvilken værdi det har for den enkelte ældre.

Fold sproget ud sammen

Inviter til at der løbende tales om omsorg og nærvær blandt medarbejdere og ledere. En klassisk brainstorm, hvor alle skriver deres perspektiver på, hvad omsorg og nærvær er, og eksempler på hvordan det ser ud, kan være en god igangsætter til en fælles dialog. Samtaler om hvad borgerne sætter pris på i ældreplejen kan også være med til at øge det fælles sprog omkring begreberne.

Se værdiskabelse fra flere perspektiver

Omsorg og nærvær handler om værdiskabelsen for den enkelte borger, men når vi taler om værdiskabelse kan det ses fra forskellige vinkler – særligt om man ser det fra borgerens eller kommunens perspektiv.

Værdiskabelse kan bl.a. måles ud fra fem perspektiver, som kan have forskellige logikker – nogle af dem kan endda umiddelbart opleves modsatrettede. I Resonans arbejder vi med en teori med fem komplekse bundlinjer, med hver sit perspektiv. Vær bevidst om de forskellige perspektiver og insister på at lade borgerperspektiverne fylde.

  • Kvalitet: Hvordan oplever borgeren kvaliteten af ældreplejen? Hvordan hænger det sammen med kvalitetsstandarder på området?
  • Trivsel: Hvordan trives borgeren? Hvordan trives medarbejderne?
  • Service: Hvordan oplever borgeren servicen i ældreplejen? Hvordan oplever de pårørende servicen?
  • Effektivitet: Hvor effektivt oplever borgeren den hjælp, de modtager? Hvordan kan vi måle, at ‘systemet’ er effektivt fx svartid på henvendelser, færre klager m.m.
  • Medborgerskab: I hvor høj grad føler borgeren sig som en deltagende medborger og som en del af et fællesskab? I hvor høj grad har borgerne medbestemmelse og indflydelse på egen hverdag?

Insisterer på værdiskabelse for borgeren

Der er mange bundlinjer i spil i ældreplejen og fokus på både effektivitet og service- og kvalitetsmål. Den enkeltes oplevelse af omsorg og nærvær kan helt forståeligt have trænge kår i en presset vagtplan. At genopfriske fokus på kerneopgaven, og at det er den enkelte borger, vi arbejder for, kan være med til at give energi til arbejdet – også når det er svært. Tal om det ved enhver lejlighed; til morgenmøder, personalesamlinger og brug nyhedsbreve og lydfiler m.v.

Gå på opdagelse i de ældres hverdag

I ældreplejen er medarbejderne i kontakt med borgerne hver eneste dag. Det giver dem et stærkt kendskab til deres hverdag. Samtidigt kan der være brug for at gå på opdagelse i borgerens perspektiver og behov på ny. Mange medarbejdere er gode til at udvise empati, lytte aktivt og spørge nysgerrigt ind til borgerne. Potentialet for at gøre det systematisk er stort og kan give glæde og energi til både ældre, pårørende og medarbejdere.

Brug antropologiske metoder

Antropologiske undersøgelsesmetoder kan hjælpe med at gå på opdagelse i borgere og pårørendes oplevelse af omsorg og nærvær. Her sættes mennesket, følelser og relationer i centrum. Det kan ske ved at bruge enkle kvalitative interviews, video- eller fotoobservationer og via systematisk kortlægning af ’brugerrejsen’ m.m.

Spørgsmål til at sætte fokus på omsorg og nærvær

gode råd

  1. Hvordan kan I nemt begynde at tale mere om omsorg og nærvær?
  2. Hvordan kan øget omsorg og nærvær være med til at løfte kvalitet, trivsel, service, effektivitet og medborgerskab?
  3. Hvordan kan I gå på opdagelse i de ældres hverdag?
Opdateret 17 APR 2023