xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Små skridt kan skabe stor innovation

I udviklingsprojekter opstår der ofte et overdrevent problemfokus og udfordringer med at skabe innovation. Men små skridt kan have stor betydning og give drivkraft til større forandringer.

Af David Jul & Thomas Gedde Højland, henholdsvis seniorkonsulent & direktør i Resonans, der faciliterer netværket mellem projekterne i puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

I puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen arbejder 30 projekter med at øge innovationshøjden og oplever, hvordan små fremskridt kan være kimen til innovation. To projektledere udtaler:

  • ”Små fremskridt er ligeså vigtige som de store. Små ting kan godt have stor betydning”
  • ”Husk at anerkende hverdagsinnovationen – den kan være et vigtigt skridt til en mere radikal innovation på sigt.”

Det vi kaster lys på vokser, så fremhæv de gode eksempler

Der er heldigvis rigtig meget, der fungerer godt i den danske ældrepleje – det har vi ofte en tendens til at tage for givet. Der kan opstå et overdrevet fokus på problemer og de knaster, der fylder i hverdagen – en såkaldt negtivitetsbias, hvor man har hang til udelukkende at se det negative. Det vi fokuserer på vokser. Uanset om det er positive eller negative fortællinger, så vokser det af, at vi taler om dem, arbejder med dem, og måler på dem. Derfor har vi et valg i, hvor vi fokuserer i udviklingsprojekter - og det handler om at finde den rette balance mellem at fokusere på det, der fungerer, og det der ikke fungerer.

Find og forstør

Det er vigtigt at være bevidst om, hvor meget vi taler om problemerne, og hvor meget vi taler om at bygge videre på det, der allerede fungerer godt i dag. Der er en overset energi i at ’finde og forstørre’, ved at fremhæve eksisterende gode eksempler og bygge videre på dem. Understøt medarbejderne i at spotte de steder, hvor vi allerede er godt på vej og ikke mindst i at lære og forstå, hvorfor det gik godt.

Sæt struktureret fokus på fremgang

Fokus på de små fremskridt sker ikke af sig selv. Det kræver et struktureret fokus og de rette rammer. Mange af projektlederne i puljen møder en hverdag med et stort potentiale for at udvikle den fælles læringskultur. Man er måske ikke vant til at dele de gode historier med sine kollegaer eller har ikke rammerne til det. Det kræver et løbende fokus, og at det bliver en del af læringskulturen.

Fremgang på dagsordenen

Skab en struktur for at sikre, at der på møder tales om de små fremskridt – gør det eksplicit i dagsordner, at der skal tales om og læres af fremskridt. Sættes det på dagsorden til møderne kan det på sigt sprede sig til en kultur i hele ældreplejen.

Brug eksemplerne til at forstærke innovationsarbejdet

De gode eksempler på små fremskridt kan have stor betydning for at lykkedes med større forandringer. Det giver optimisme og tro på, at udviklingsprojekter kan være med til at skubbe driften i en ønskværdig retning. Det er altid en udfordring at finde balancen mellem driften og innovation, men driften må gerne forstyrres. Det sker nemmest, når man allerede har gode eksempler på, at små forstyrrelser har skabt gode resultater.

Forstyr jer til radikal innovation

Når medarbejdere skal involveres i større forandringer, bliver deres hverdag forstyrret. Fremhæv de små skridt helt tæt på medarbejdernes hverdag, for at få dem til at se, at små forstyrrelser skaber gode resultater. Det kan fremme lysten til at eksperimentere med større forandringer - og måske skabe endnu større resultater – og dermed kunne lykkedes med mere radikal innovation.

Spørgsmål til at spotte de små skridt

gode råd

  1. Hvor er der sket et lille fremskridt, med stort potentiale?
  2. Hvad er det bedste eksempel, I har på at skabe nytænkning i hverdagen?
  3. Hvad har borgerne sagt, som viser, vi er på vej i den rigtige retning?
  4. Hvordan kan I bruge dette eksempel, som afsæt til videre udvikling?
Opdateret 17 APR 2023