xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udfordringer, tendenser og potentialer på ældreområdet

Der skal øget fokus på medarbejdernes muligheder for at møde det hele menneske i ældreplejen. Det stod frem på den tredje og sidste netværksdag i puljen. Projekterne og styregruppen var samlet, bl.a. til en paneldebat om en række aktuelle udfordringer, tendenser og potentialer på ældreområdet.

Af Thomas Gedde Højland, direktør i Resonans, der faciliterer netværket mellem projekterne i Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Panelet bestod af

  • Mie Andersen, Chefkonsulent (FOA)
  • Per Tostenæs, Chefkonsulent (Ældre Sagen)
  • Trine Toftgaard Lund, Direktør (Danske Ældreråd)
  • Jakob Thune, Direktør (Greve Kommune)

Paneldebatten var en del af netværksdagen, der foregik i puljen til styrket omsorg og nærvær i ældreplejen. Netværksdagen foregik på Portalen i Greve 16. marts 2022.

Den enkeltes livskvalitet i centrum

Der blev peget på nødvendigheden af at ændre fokus fra, at det er de konkrete opgaver, der træder forrest til, at det er den enkeltes livskvalitet. Det er i dag rammerne og de kompetencer, der er til stede, der afgør hvilken service og ydelse den ældre får. Udgangspunktet bør i stedet være på de ældres individuelle ønsker og behov ud fra et samlet syn på deres livskvalitet som hele mennesker.

Den kompleksitetsvækst, der har fundet sted i ældreplejen gennem mange år, og det faktum at koordinering fylder mere og mere, udfordrer fagligheden. Paneldeltagerne pegede bl.a. på fire forslag, der kan øge mulighederne for, at medarbejderne kan udfolde deres faglighed, og gøre det de er gode til.

Fire forslag fra paneldeltagerne

nummer et

Visitation

Der er behov for, at de ældre mødes med en endnu højere grad af tillid og et opgør med den nuværende visitationsmodel kunne give nye muligheder, fx med øget fokus på borgernes selvvisitation.
nummer to

Fokus på relationelle kompetencer

Kvalitet i ældreplejen handler om at kunne to ting samtidig – både levere stærke faglige kompetencer, men også relationelle kompetencer, der kalder på langt tættere og mere nære møder mellem medarbejdere og borgere, end det er tilfældet i dag.
nummer tre

Faste teams

Små, faste og selvstyrende teams ses som en god måde at arbejde på, og kan øge den faglig selvtillid. Flere af projekterne med selvstyrende teams har et stort potentiale.
nummer fire

Ældreplejen som attraktiv arbejdsplads

Der bør være langt mere fokus på at gøre ældreplejen attraktiv som arbejdsplads. Det indebærer både fokus på selve mødet med borgerne, men også at fortælle om både faglighederne og ældreområdet som helhed.

Puljens projekter baner vej

På trods af de store udfordringer i og omkring ældreplejen var panelet optimistiske omkring fremtiden. De pegede bl.a. på alt den nytænkning og innovation, der foregår i puljens projekter. Projekterne er ambitiøse, og tager netop udgangspunkt i borgernes ønsker og behov, og så arbejdes der systematisk med at finde nye løsninger med tæt inddragelse af medarbejderne på området. Så det ønskede paradigmeskifte på området sker allerede i det små, som det blev påpeget, og der er et stort potentiale for at få formidlet og spredt de gode erfaringer fra projekterne til andre kommuner.

Opdateret 17 APR 2023