xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvordan evaluerer vi omsorg og nærvær?

Ofte er det udfordrende at evaluere udviklingsprojekter med fokus på noget så subjektivt som omsorg og nærvær. Kompleksiteten og uforudsigeligheden gør det svært i forhold til hvilke måleparametre, der skal sættes op. Dog er der hjælp at hente, når man skal evaluere innovative udviklingsprojekter.

Af David Jul & Anne-Mette Scheibel, henholdsvis seniorkonsulent & partner i Resonans, der faciliterer netværket mellem projekterne i puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

I puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen arbejder 30 projekter med at skabe positive forandringer for borgere, pårørende og medarbejdere. To projektledere i puljen ser et behov for:

  • ”Større fokus på at dokumentere innovationen overfor beslutningstagere og at kunne navigere undervejs.”
  • ” At afklare målgrupperne for evalueringen og deres krav og forventninger: Hvem laver du evalueringen til, og hvordan skal de bruge den?”

Kun 39 % af offentlige innovationer evalueres

Under halvdelen (39 %) af offentlige innovationer bliver evalueret. Når innovative projekter evalueres, er det ifølge CO-PI's innovationsbarometer primært baseret på arbejdspladsens egne faglige vurderinger (74 %) og undersøgelser blandt medarbejderne (51 %). Så det behøver ikke være svært at gå i gang med at evaluere. I puljen for nærvær og omsorg arbejder mange med forandringer i driftshverdagen på ældreområdet. Det er altså fokus på den inkrementelle hverdagsinnovation og ikke den større radikale innovation. I hverdagsinnovationen er det vigtigt, at medarbejdere, ledere og borgere bliver bevidste om, hvilken forskel de nye initiativer og aktiviteter har medført. En bevidsthed om den værdiskabelse, der er skabt, vil netop forstærke ejerskabet og motivationen til at holde fast i de nye rutiner og adfærd blandt både borgere og personale.

Lidt evaluering er bedre end ingen evaluering

En evaluering kan se ud på mange måder i omfang, tidsforbrug og økonomi. Undersøg via eksempelvis kvalitative interviews, enkle spørgeskemaer og observationer, hvilken værdi de nye initiativer har skabt. Involverer både medarbejdere, ledere, borgere og pårørende, da de helt sikker ser forskelligt på værdiskabelsen. Få hjælp fra andre, så det bliver overskueligt at evaluere. Det kan være eksterne, men ofte er der også dygtige 'evalueringsvenner’ internt i kommunen.

Relevant evaluering

Evaluering kan gennemføres ud fra forskellige formål; Det kan være for kontrol, læring og udvikling, videndeling eller effekt. Der kan også være mange perspektiver i evalueringen, eksempelvis kommunalbestyrelsen der vil sikre sig, at de får mest velfærd for pengene. Ældrechefen, der vil vide, hvordan arbejdsgange er forbedret eller pårørende, der vil kunne se, hvordan projektet har gjort hverdagen bedre for deres nærmeste. De forskellige kvalitets-, trivsels- ellers effektivitetsperspektiver kan alle være relevante. I bør have disse drøftelser og tydeliggøre formålet med evalueringen og målgruppen for evalueringen.

Definer hvad I vil evaluere - og hvorfor

Tydeliggør formålet med evalueringen og ud fra hvilke perspektiver, der evalueres. Arbejd med at bryde det store formål ned i konkrete mål og succeskriterier, som er forståelige for både borgere og medarbejdere.

Læs mere om perspektiver i værdiskabelsen i artiklen: Hvad er omsorg og nærvær egentlig?

 

Planlæg jeres evaluering med værktøjer fra CO-PI


Afsæt i udgangspunktet

Når der laves innovative udviklingsprojekter, er der et ønske om at blive bedre til noget. Men hvad var det, vi skulle væk fra? Når der skal evalueres, bør der ses tilbage på det udgangspunkt, man tog afsæt i; Altså den baseline, der var, da projektet blev initieret. Det er op mod udgangspunktet, at forbedringerne kan evalueres, og vi kan beslutte, hvad vi ser efter i evalueringen. Det kan virke logisk, men samtidig svært at sikre, at alle har et fælles syn på udgangspunktet og spotter fremgangen og bevægelsen. Hvordan har vi rykket os i forhold til fx borgertilfredshed og medarbejdertrivsel? Hvordan kan vi se, at forandringen er i gang? Hvilke tegn ser vi efter?

Lav en baseline

Skab eller genskab et udgangspunkt for det, I vil opnå, og lav en baseline. Det er en fordel, hvis I har en baseline fra før projektstart, men alternativt kan der enten skabes en her-og-nu-baseline eller kigges tilbage på, hvad situationen og ambitionen var.

Spørgsmål til at evaluere innovative udviklingsprojekter

gode råd

  1. Hvordan laver vi en evaluering, der gør os klogere på, om vi faktisk har skabt øget omsorg og nærvær?
  2. Hvad er formålet med evalueringen og hvem er den til?
  3. Hvordan får vi lavet en overskuelig og brugbar evaluering?

CO-PI Podcast om evaluering

Center for Offentlig-Privat Innovation har lavet en podcastserie om evaluering for begyndere. Lyt med her.

Opdateret 17 APR 2023