xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Mødet mellem borger og personale

Viborg Kommune

Implementeringsprojekt, Livets afslutning - del 2

Opdateret 19 DEC 2022

Beskrivelse

Viborg Kommune har i dette projekt arbejdet med, at styrke mulighederne for, at den ældre borgers ønsker for livets afslutning kan efterleves, og at dette sker i tæt samarbejde med pårørende og sundheds-personalet. Kommunen har oprettet en indsats i deres omsorgssystem Nexus, så samtalen om livets afslutning betragtes som en ydelse. På denne måde kom indsatsen på medarbejdernes opgavelister og blev en del af den daglige praksis. Tidligere blev der kun sat tid af til de praktiske gøremål og personlige pleje og sygepleje hos den enkelte borger, mens der blev ikke sat tid af til samtaler - i denne sammenhæng om livet og den sidste tid. Medarbejderne har ligeledes deltaget i undervisning med fokus på drøftelse og refleksion ift. emner om livets afslutning. Undervisningen har haft til formål at styrke medarbejdernes kompetencer ift. at kunne/turde tage samtalen om den sidste tid med borger/patient/pårørende. I projektet er der samtidig udarbejdet samtaleguides samt to animationsfilm om samtalen.

Erfaringer

  • Erfaringen med brug af samtaleguides er, at det gør, at samtalerne bliver mere styret og aftaler bliver dokumenteret, hvilket er med til at skabe tryghed og ro, både hos borgere, pårørende og medarbejdere.
  • Kompetenceudviklingen af medarbejderne har sat gang i en stærk faglig og kulturel udvikling.
  • Den nyoprettede indsats i Nexus har resulteret i, at lige gyldigt hvilket plejehjem borgeren indskrives på, så ved medarbejderne, hvor dokumentationen omhandlende fravalg og valg i den sidste tid findes. Det giver tryghed og sikkerhed for den enkelte borger og dennes pårørende, og derigennem får medarbejderne bedre mulighed for at efterleve borgerens ønsker til den sidste tid.

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  1. At udarbejde en fælles instruks, der går på tværs af sektorer, hvor det tydeligt er beskrevet, hvad loven siger, samt hvor dokumentationen skal stå, kan i højere grad gøre det muligt for medarbejderne at efterleve flere borgeres ønsker i den sidste tid.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden