xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­fremme og sygdoms­forebyggelse 2017

Pulje til sundhedsfremme og sygdoms­forebyggelse 2017 udmøntes til private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte Sundhedsministeriets arbejde vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Midlerne på ”Puljen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017” er udmøntet til indsatser inden for følgende områder:

 • Alkoholforebyggelse
 • Mental sundhed 
 • Seksuel sundhed 
 • Astma og allergi 
 • Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse 
 • Forebyggelse af dopingmisbrug
 • Monitorering på sundhedsområdet

Følgende organisationer modtog puljemidler i 2017

Alkoholforebyggelse

 • Lænken
 • Alkohol og Samfund
 • Blå Kors
 • Kræftens Bekæmpelse
 • TUBA
 • Nordens Velfærdscenter

Astma og allergi

 • Dansk Cøliakiforening
 • Astma-Allergi Danmark

Forebyggelse af dopingmisbrug

 • Anti-Doping Danmark

Mental Sundhed 

 • Bedre Psykiatri
 • Sund By Netværket
 • Cyklistforbundet
 • 3F (inkl. betinget tilsagn for 2018)
 • Det Sociale Netværk
 • Psykiatrifonden

Monitorering på sundhedsområdet

 • Videncenter for allergi, Gentofte hospital
 • Rygestopbasen (WHO) (inkl. betinget tilsagn for 2018)
 • Statens Institut for Folkesundhed (HBSC) (inkl. betinget tilsagn for 2018)
 • Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet

Seksuel sundhed

 • AIDSfondet
 • Sex og Samfund
 • Komiteen for Sundhedsoplysning
 • Sammenslutning af unge med Handikap

Tværkommunale netværk

 • Sund By Netværket
 • Netstof.dk

Det prioriterede indsatsområde ”Tobaksforebyggelse” blev genopslået i april 2017.

Herudover fik Pharmakon og Børneulykkesfonden midler i 2016, hvor selve indsatsen strakte sig ind i 2017. 

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse - alle puljer

Opdateret 16 NOV 2018