xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­fremme og sygdoms­forebyggelse 2018

Pulje til sundhedsfremme og sygdoms­forebyggelse 2018 udmøntes til private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte Sundhedsministeriets arbejde vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Midlerne vil blive udmøntet til indsatser inden for følgende områder:

Ved at klikke på det enkelte prioriterede indsatsområde kan du læse mere om, hvilke nærmere aktiviteter, det var muligt at søge midler til indenfor det specifikke prioriterede indsatsområde.

Følgende oversigt viser de organisationer, der har fået bevilliget midler fra puljen i 2018.

En række af organisationerne har fået tilsagn for 2018-2020. Nedenfor er dog kun listet deres tilsagn for 2018-bevilling. Deres tilsagn for 2019-2020 er betinget, dvs. at tilsagn/udbetaling for 2019 og 2020 afhænger af både vedtagelse af finanslov for henholdsvis 2019 og 2020, sundhedsministerens godkendelse i 2019 og 2020 samt at organisationen genansøger for 2019 og 2020 inden puljens ansøgningsfrist for disse to år. 

Ansøgninger til nye projekter og genansøgninger fra organisationer/projekter med betinget tilsagn vil få samme ansøgningsfrist.

Følgende organisationer modtog puljemidler i 2018

Alkoholforebyggelse

 • NGO Fontana /Club24, 200.522 kr. (3-årig periode)
 • Kræftens Bekæmpelse, 500.000 kr. (1-årig periode)
 • Alkohol og Samfund, 5.452.382 kr. (3-årig periode)
 • KFUM’s Sociale Arbejde, 685.000 kr. (1-årig periode)

Astma & Allergi

 • Cøliaki Foreningen, 502.146 kr. (3-årig periode)
 • Astma og Allergi Danmark, 2.525.000 kr. (3-årig periode) 

Forebyggelse af dopingmisbrug

 • Anti Doping Danmark, 500.000 kr. (3-årig periode)

Mental Sundhed

 • SIND, Landsforeningen for psykisk sundhed, 159.127 kr. (3-årig periode)
 • Foreningen Cykling Uden Alder, 282.295 kr. (3-årig periode)
 • Psykiatrifonden, 982.473 kr. (3-årig periode)
 • Det Sociale netværk, 555.000 kr. (3-årig periode)
 • Sund By Netværket, 482.175 kr. (2-årig periode)
 • 3F, 740.330 kr. (1-årig periode)

Monitorering

 • Vækst og Produktion, Rigshospitalet, 1.540.000 kr. (3-årig periode)
 • Videncenter for allergi, Gentofte Hospital, 273.000 kr. (3-årig periode)
 • Rygestopbasen (WHO), 1.200.000 kr. (1-årig periode) 

Seksuel Sundhed

 • Reden København V. KFUK’s Sociale Arbejde, 200.000 kr. (3-årig periode)
 • Komiteen for Sundhedsoplysning, 280.000 kr. (3-årig periode)
 • AIDS-Fondet, 10.440.000 kr. (3-årig periode)

Tværkommunale

 • Sund By Netværket, 393.510 kr. (3-årig periode)
 • Forum for Mænds Sundhed, 566.000 kr. (3-årig periode)
 • Brugernes Akademi, 447.020 kr. (3-årig periode)
 • Friluftsrådet, 471.000 kr. (3-årig periode)

Fysisk aktivitet

 • DGI Nordsjælland, 195.000 kr. (3-årig periode)
 • Foreningen Cykling Uden Alder, 181.325 kr. (1-årig periode)
 • DGI Vestjylland, 246.693 kr. (3-årig periode)
 • GAME, 450.000 kr. (3-årig periode)
 • DGI København, 685.365 kr. (3-årig periode)
 • Mødrehjælpen, 485.000 kr. (3-årig periode)
 • Friluftsrådet, 900.000 kr. (1-årig periode)

Tobaksforebyggelse

 • Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse, 3.380.462 kr. (3-årig periode)
 • Kræftens Bekæmpelse, 622.227 kr. (1-årig periode)
 • 3F, 710.000 kr. (3-årig periode)
 • KFUM’s Sociale Arbejde, 812.535 kr. (3-årig periode)

 

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse - alle puljer

Opdateret 16 NOV 2018