xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Genopslag: Forebyggelse og opsporing af hepatitis C blandt socialt udsatte personer

Midler til samarbejdsprojekter, som har til formål at styrke forebyggelse og opsporing af smitte med hepatitis C blandt socialt udsatte personer, herunder personer med nuværende eller tidligere stofbrug.

Baggrund

Sundhedsstyrelsen inviterer kommuner, regioner, andre offentlige aktører, civilsamfundsorganisationer og private aktører til at søge om puljemidler til samarbejdsprojekter omkring forebyggelse og opsporing af hepatitis C blandt socialt udsatte borgere, som vurderes at være i risiko for at være smittet med hepatitis C, for eksempel på grund af nuværende eller tidligere stofbrug. Puljen slås op i forbindelse med udgivelse af en ny national strategi for hepatitis C.

Puljens formål er at støtte projekter og initiativer, som gennem etablering af samarbejde bidrager til at forebygge og opspore hepatitis C i Danmark. Projekterne skal tage afsæt i anbefalingerne inden for de fem områder, som fremgår af Sundhedsstyrelsens nationale strategi for hepatitis C.

Smitte med hepatitis C sker hovedsageligt via blod, og de fleste smittetilfælde i Danmark opstår ved deling af injektionsudstyr i forbindelse med stofbrug. Smitte med hepatitis C øger risikoen for skrumpelever og leverkræft og kan have andre helbredsrelaterede følger, såsom depression, træthed, diabetes og flere. Det anslås, at op mod halvdelen af personer med intravenøst stofbrug er smittet med hepatitis C. Hepatitis C rammer således skævt og bidrager til social ulighed i sundhed.

Siden 2018 har alle personer i det danske behandlingssystem, som er smittet med hepatitis C, haft adgang til den nye effektive behandling mod hepatitis C, Direct Acting Antivirals (DAAs). Den nye behandling har stor betydning for muligheden for at eliminere hepatitis C i Danmark, men dette kræver, at smittede personer opspores. Desuden er det nødvendigt samtidig at forebygge smitte med hepatitis C.

Sundhedsstyrelsens nationale Strategi for Hepatitis C beskriver udfordringer og barrierer, der står i vejen for, at alle smittede diagnosticeres og behandles, og at nysmitte effektivt forebygges. Strategien indeholder anbefalinger for kommende indsatser inden for emnerne:

  • Styrket viden om og afstigmatisering af hepatitis C
  • Styrket forebyggelse af smitte
  • Styrket smitteopsporing i risikogrupper
  • Lettere adgang til udredning og behandling
  • Systematisk og målrettet overvågning af hepatitis C i Danmark og afrapportering af data

Ansøgning og frist

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 10. november 2023 kl. 17.00.

For konkrete krav til ansøger samt vurdering af ansøgninger, henvises til selve puljeopslaget.

Målgruppe

Puljens primære målgruppe er socialt udsatte borgere, som vurderes at være i risiko for smitte med hepatitis C, for eksempel på grund af nuværende eller tidligere stofbrug.

Puljens sekundære målgrupper fagpersoner, medarbejdere og evt. frivillige, der arbejder med den primære målgruppe på fx rusmiddelbehandlingscentre i kommuner, i socialsygeplejen, på herberger m.v., hvor styrket viden og kompetencer hos medarbejderne kan bidrage til forbedret forebyggelse, opsporing og behandling af hepatitis C for den primære målgruppe.

Hvem kan søge puljen?

Puljen kan søges af en region, kommune, anden offentlig aktør, civilsamfundsaktør eller privat aktør i samarbejde med andre regioner, kommuner, offentlige aktører, private aktører og/eller civilsamfundsorganisationer. Projektet skal have en klar hovedansøger.

Hvad kan der ansøges om støtte til?

Der kan søges om midler til udvikling, løn og drift af projekter, som bidrager til formålet. Alle udgifter, der søges om støtte til, skal være direkte relateret til projektet.

Der kan søges om midler til at starte nye projekter op, udbrede eller overføre eksisterende projekter eller udbygge etablerede projekter med nye aktiviteter, målgrupper, optageområder, initiativer eller lignende. Der kan derfor ikke søges om midler til fortsat drift af eksisterende projekter.

Projekterne skal have fokus på et eller flere af emnerne ”Styrket viden og afstigmatisering”, ”Styrket forebyggelse”, ”Styrket smitteopsporing i risikogrupper”. Projektet kan dertil indeholde initiativer/aktiviteter, der berører emnerne ”Lettere adgang til udredning og behandling” og/eller ”Systematisk målrettet overvågning og afrapportering” i det samlede projekt.

Midler til fordeling

Ansøgningspuljen indeholder 2.970.056,50 kr.

Projektperiode

Projektet skal senest være igangsat inden udgangen af 2023 og være afsluttet senest 1. juni 2025.

Ansøgningsprocedure

Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema (inklusive alle 5 delskemaer) skal anvendes og udfyldes. Link til ansøgningsskemaet, bilag og vejledning til at ansøge findes herunder.

Alle ansøgere modtager en kvittering for ansøgning hurtigst muligt efter modtagelse.

Ansøgningen sendes som en samlet underskrevet pdf-fil til bessst@sst.dk med emlm@sst.dk og idhu@sst.dk cc. I emnefeltet skrives ”Pulje vedr. forebyggelse og opsporing af hepatitis C blandt socialt udsatte personer. [Navn på hovedansøger]”.

Spørgsmål

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen.

Generelle faglige spørgsmål kan stilles til:

Fuldmægtig Eva Marie Blichfeldt-Moltke

Telefon: 23 61 23 54

E-mail: emlm@sst.dk

Økonomiske spørgsmål kan stilles til:

Kasper Dahl

Telefon: 51 21 13 69

E-mail: kad@sst.dk

Materialer

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgning

National strategi for hepatitis C

Se desuden

Forebyggelse og opsporing af hepatitis C blandt socialt udsatte personer

Opdateret 29 SEP 2023