xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­fremme og sygdoms­­forebyggelse 2016

Pulje til sundhedsfremme og sygdoms­forebyggelse 2016 udmøntes til private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte Sundhedsministeriets arbejde vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Følgende organisationer har modtaget midler fra puljen i 2016:

Indsatsområde
Ansøger/Organisation Tildelt beløb (kr.)
Tildelt beløb i alt (kr.)
Seksuel sundhed
AIDS Fondet / Sex og Sundhed
2.000.000
 2.000.000
Alkohol Landsforeningen Lænken
Blå Kors Danmark 2
KFUMs sociale arbejde i Danmark
Nordens Velfærdscenter
 1.881.350
900.000
1.000.000
82.000
 3.863.350
Mental sundhed Bedre psykiatri
Landsf. m. spiseforstyrrelser og selvskade
Sund By Netværket
541.943
 331.420
591.770
1.465.133
Ulykker Børneulykkesfonden
 3.500.000  3.500.000
Tværkommunale netværk
Sund By Netværket
Pharmakon
  200.000
900.000
  1.100.000
Monitorering WHO-CC Bispebjerg Frederiksberg Hospital (Rygestopbasen)
 1.200.000  1.200.000
Alle indsatsområder
      13.128.483

Formål med puljen

Puljen har fokus på aktiviteter, der bidrager til fremme af folkesundheden og kan anvendes bl.a. inden for områderne:

 • Seksuel sundhed
 • Alkohol
 • Astma og allergi
 • Mental sundhed
 • Ulykker
 • Forebyggelse af brug af doping
 • Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
 • Monitorering på tobaksområdet

Kriterier for tildeling af midler

Vurderingen af ansøgerne bygger bl.a. på følgende kriterier:
 • Aktiviteternes relevans i forhold til fremme af folkesundheden inden for det pågældende område
 • Ansøgernes kapacitet og faglighed i forhold til de aktiviteter, de har søgt om midler til
 • Den øvrige aktivitet på de enkelte indsatsområder
 • Ved ansøgning om en flerårig bevilling er der primært taget hensyn til en vurdering af organisationens faglige kapacitet og robusthed. Såfremt der er flere organisationer på samme område, vil dette som udgangspunkt tale imod et betinget tilsagn om en flerårig bevilling.

I tildelingen af midler er der fokus på støtte til konkrete aktiviteter frem for driftsaktiviteter. Desuden er det efterstræbt, at indsatserne inden for hvert indsatsområde udføres af en eller få organisationer/foreninger for at opnå bedst mulig sammenhæng mellem aktiviteterne og for at sikre en tilstrækkelig faglig kvalitet og volumen samt modvirke, at flere organisationer løfter den samme opgave på nationalt niveau. 

Herudover er det en forudsætning, at støttemodtagerne følger Sundhedsstyrelsens overordnede udmeldinger, anbefalinger eller målsætninger for det enkelte område. 

Økonomi

Sundhedsstyrelsen blev bedt om at udmønte ca. 40.250.000 kr., heraf er der givet tilsagn om flerårige tilskud for 26.845.141 kr. i 2016, hvilket betyder, at der var 13.404.859 kr. til udmøntning på nye aktiviteter.

Sundhedsstyrelsen modtog i alt 30 ansøgninger til støtte af indsatser på nye aktiviteter, og der har søgt for et samlet beløb på 34.269.365 kr. 

Efter faglig vurdering af alle indkomne ansøgninger blev 13.128.483 kr. til udmøntet i alt 12 nye aktiviteter indenfor sundhedsfremme i 2016. 

Nærmere om de enkelte indsatsområder

Seksuel sundhed

Ved ansøgning om tilskud til frivillige foreninger og organisationer, der arbejder med seksuel sundhed, kunne søges om midler til tre aktivitetsområder: 

 1. generel forebyggelse vedrørende seksuel sundhed
 2. målrettet forebyggelse af hiv/aids/soi
 3. oplysning om svangerskabsforebyggende metoder.

Alkohol

Ved uddeling af tilskud til frivillige foreninger og organisationer, der arbejder med alkoholforebyggelse, kunne søges om midler til to aktivitetsområder:

 1. netværk for og støtte til familier med alkoholproblemer
 2. generel forebyggelse af alkoholproblemer 
Der ydes ikke tilskud til behandling. 

Astma og allergi

Ved ansøgning om tilskud til aktiviteter er prioriteret foreninger og organisationer, der arbejder med rådgivning om og forebyggelse af astma og allergi. 

Ulykker

Ved ansøgning om tilskud til aktiviteter er prioriteret foreninger eller organisationer, som arbejder med ulykkesforebyggelse. Der kunne søges om midler til følgende aktiviteter:

 1. Udbredelse af viden og forståelse om forebyggelse af ulykker blandt børn
 2. Rådgivning eller oplysning om ulykkesforebyggende indsatser til daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, kommuner, regioner eller andre centrale aktører.

Forebyggelse af brug af doping

Ved ansøgning om tilskud til aktiviteter er prioriteret foreninger eller organisationer, som arbejder med forebyggelse af brug af doping. Sundhedsstyrelsen modtog ikke ansøgninger på indsatsområdet for 2016.

Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse

Ved ansøgning om tilskud til aktiviteter er prioriteret foreninger eller organisationer, der netværksbaseret arbejder med at fremme vidensdeling og kompetenceudvikling på tværs af landets kommuner på sundhedsfremme-og forebyggelsesområdet. 

Monitorering 

Ved ansøgning om tilskud til aktiviteter er prioriteret forskningsinstitutioner, der arbejder med monitorering inden for områderne i denne pulje. Monitoreringsprojekter med et nationalt sigte vil blive foretrukket.

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse - alle puljer

Opdateret 16 NOV 2018