xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Brug af strålekilder til medicinske formål

Afskærmning

Vejledning om afskærmning af røntgenanlæg - 2009

OBS: Vejledningen om afskærmning af røntgenanlæg er ikke længere gældende for visse typer af anvendelse. Se i stedet de specifikke vejledninger:

Kiropraktorers anvendelse af røntgenapparater (fra 2021)

Intraorale røntgenoptagelser (fra 2019)

Brug af strålekilder til undersøgelse og behandling af gravide

Vejledning om graviditet og ioniserende stråling - 2023 

Nuklearmedicin

Vejledning om nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger - 2023

Patientdosimetri ved nuklearmedicinske undersøgelser af voksne - 2022

Forholdsregler ved indlæggelse af patienter efter brachyterapi med I-125 seeds - 2010

Considerations for the release of patients after radionuclide therapy. Teknisk rapport fra fællesnordisk arbejdsgruppe om medicinsk anvendelse - 2023

Tidligere opgørelser over nuklearmedicinske undersøgelser (publiceres ikke længere)

Åbne radioaktive kilder

Vejledning om brug af åbne radioaktive kilder - 2021

Use of unsealed sources. Guide (engelsk oversættelse)

Skabelon til instruks for brug af åbne radioaktive kilder - 2020

Lukkede radioaktive kilder

Vejledning om brug af lukkede radioaktive kilder - 2020

Use of sealed sources. Guide (engelsk oversættelse)

Uheld med radioaktive stoffer

Håndtering af uheld med radioaktive stoffer - 2001

Brug af røntgen til medicinsk diagnostik: Undersøgelser af børn

Patientdosimetri ved røntgenundersøgelser af børn - 2022

Skabelon til indsamling af patientdoser - børn konventionel - 2022

Skabelon til indsamling af patientdoser - børn CT - 2022   

Brug af røntgen til medicinsk diagnostik: CT-skannere

Patientdosimetri ved CT-skanninger af voksne -2022

Skabelon til indsamling af patientdoser ved CT af voksne - 2022

Protokol for modtage- og statuskontrol af CT-skannere - 2017

Registreringsark til modtagekontrol, baseline og statuskontrol for CT-skannere - 2019

Udvikling i brug af røntgenundersøgelser i Danmark - med fokus på CT 2003-2014

Brug af røntgen til medicinsk diagnostik: Dental

Vejledning om intraorale røntgenoptagelser - Anvendelse af røntgenstråling i odontologisk praksis - 2019

Skemaer til konstanskontrol - intraoral - 2019

Vejledning om modtage- og statuskontrol for digitale ortopantomografer og cephalostater - 2018

Vejledning om konstanskontrol for digitale ortopantomografer og cephalostater - 2010

Protokol for konstanskontrol af større dentalrøntgenanlæg - 2001

Brug af røntgen til medicinsk diagnostik: Mammografi

Kvalitetskontrol af mammografiapparater - Modtage- og statuskontrol samt eftersyn - 2022

OBS: Kvalitetskontrol af mammografiapparater indeholder også referencedoser for mammografiundersøgelser og vejledning til udførelsen, da  kontrolprocedurer for måling af AGD og SDNR danner grundlag for indberetning af patientdoser til SIS. Se afsnit 7: Referencedosimetri, DRL.

Vejledning om erhvervelse af kvalifikationer til betjening af mammografiapparater ved screening for brystkræft (retsinformation) - 2021

Danske mammografiapparaters kvalitet - 1997

Protokol for undersøgelse af mammografiapparater - 1994

Brug af røntgen til medicinsk diagnostik: Kiropraktorer

Vejledning om kiropraktorers anvendelse af røntgenapparater - 2021

Vejledning om referencedoser for røntgenundersøgelse af columna lumbalis hos kiropraktorer - 2017

Brug af røntgen til medicinsk diagnostik generelt

Hensigtsmæssig brug af røntgen - international kampagne i 2019

Vejledning om kontrol af monitorer til røntgen-diagnostik - 2018

Referencedoser for konventionelle røntgenundersøgelser - 2012

Vejledning om kontrol af DR røntgenanlæg - 2005

Vejledning om filmbetragtningskasser til røntgenbilleder - 2005

Vejledning om kontrol af CR-systemer - 2003

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning - 2000

Protokoller

Protokol for modtagekontrol af billedforstærker - TV baseret udstyr - 1998

Protokol for konstanstest af billedforstærker - TV baseret udstyr - 1998

Protokol for modtagekontrol af røntgengeneratorer - 1996

Protokol for modtagekontrol af udstyr til røntgenfotografering - 1996

Protokol for konstanstest af røntgengeneratorer og udstyr til røntgenfotografering - 1996

Protokol for konstanstest af udstyr relateret til de fototekniske dele af røntgenbilleddannelse - 1996

Nordiske rapporter og anbefalinger

Nordiske retningslinjer for dosisreduktion til strålingsfølsomme organer hos patienten ved konventionel radiografi og fluoroskopi - 2019

Nordisk udmelding om brug af bismuth-afdækning under CT-skanninger - 2015

Nordisk rapport nr. 7, A Quality Control Programme for Radiodiagnostic Equipment: Acceptance tests  - 1999

Nordisk rapport nr. 6, Radiografutdanningen i Norden - innhold av realfag og strålehygiejne - 1996

Nordisk rapport nr. 5, Nordisk guidance levels for patient doses in diagnostic radiology - 1996

Nordisk rapport nr. 4, Glandular tissue dose in film-screen mammography - 1995

Nordisk rapport nr. 3, Kvalitetskontrol og Tilsyn med Medicinsk Røntgendiagnostisk Udstyr - 1994

Nordisk rapport nr. 2, Shielding of gonads - 1994

Nordisk rapport nr. 1, Mammography - 1994

Opdateret 22 MAJ 2024