xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hensigtsmæssig brug af røntgen

Undersøgelser med røntgen og forskellige typer af skanninger er effektive værktøjer i forbindelse med både diagnosticering og behandling. Men afhængigt af typen af undersøgelse, kan patienten samtidig blive udsat for stråling, som kan være skadelig for helbredet. Derfor er det vigtigt at vurdere om undersøgelsen nu også er nødvendig.

Røntgenundersøgelser og CT-skanning indebærer udsættelse for ioniserende stråling, som kan være skadelig, mens det ikke er tilfældet for MR- og ultralydsskanning. I princippet bør røntgen og CT-skanning kun bruges, når det er til gavn for patienten.

Men i realiteten viser flere europæiske studier, at et temmelig stort antal undersøgelser med enten røntgen eller CT-skanning faktisk ikke har været nødvendige, og altså dermed ikke umiddelbart til gavn for patienten. Nogle af disse undersøgelser burde slet ikke have været udført, andre burde have været udført med en anden metode.

Kampagnen Det rigtige billede til min patient

Sundhedsstyrelsen deltog i 2019 i kampagnen Det rigtige billede til min patient, som i alt 19 europæiske lande støttede op om. Kampagnen indeholder materialer, som skal hjælpe med at skabe opmærksomhed om brugen af radiologiske undersøgelser.

Målgruppen er først og fremmest praktiserende læger, og andre, som henviser patienter til enten røntgen eller skanning. Der er fx 7 spørgsmål, som lægen kan stille sig selv, inden han eller hun henviser sin patient.

Spørgsmålene kan hjælpe lægen til at vælge den rigtige radiologiske undersøgelse, eller måske en alternativ undersøgelse. De 7 spørgsmål/svar-ark er beregnet til at bruge uafhængigt af hinanden. Der er derfor grundlæggende information, som går igen på flere ark.

Flyer

Spørgsmål-svar-ark:

Er der brug for en radiologisk undersøgelse, hvis jeg allerede har stillet en diagnose?

Bør min patient få en ny radiologisk undersøgelse, hvis der er foretaget en for nylig?

Bør jeg henvise min patient til røntgen eller CT-skanning, hvis der findes en anden undersøgelse, der ikke bruger ioniserende stråling?

Er min patient opmærksom på, at en CT-skanning ikke er uden risiko? 

Hvordan sikrer jeg mig, at min patient får den rigtige billeddiagnostiske undersøgelse?

Hvorfor er det vigtigt at spørge om mulig graviditet? 

Hvad skal jeg overveje, før jeg henviser et barn til røntgen eller skanning? 

 

Læs nyheden Hvornår er røntgen nødvendig?

Opdateret 06 FEB 2023