xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om filmbetragtningskasser til røntgenbilleder

LOVE OG REGLER 10 NOV 2005

I henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 975 af 16. december 1998 om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter og nr. 663 af 16. august 1999 om større dentalrøntgenanlæg skal film betragtningskasser til røntgenbilleder hvert år underkastes statuskontrol. 

Vejledning om filmbetragtningskasser til røntgenbilleder