xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Danske mammografiapparaters kvalitet

LOVE OG REGLER 08 JUN 1997

Alle danske mammografiapparater er i perioden 1994-1995 blevet gennemmålt og kvalitetskontrolleret. Samtidig er der indsamlet billeder fra to kliniske undersøgelser fra hvert apparat til kvalitetsvurdering hos to radiologer.

Denne rapport indeholder de resultater som er opnået ved behandlingen af de indsamlede data.

Danske mammografiapparaters kvalitet