xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Protokol for konstanskontrol af større dentalrøntgenanlæg

Ifølge Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 663 af 16. august 1999 om større dentalrøntgenanlæg, skal alle større dental røntgenanlæg have udført modtagekontrol.

01 JUN 2001

Denne modtagekontrol skal danne grundlag for de senere konstanstest. Denne protokol er udarbejdet efter ønske fra tandlæger og dentalfirmaer med henblik på at forenkle og optimere de anbefalede tests. Denne protokol kan således benyttes sideordnet med den tidligere protokol, udarbejdet af Statens Institut for Strålehygiejne og Medico-teknisk afdeling, Århus Amt. 

Protokol for konstanskontrol af større dentalrøntgenanlæg