xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

ANBEFALINGER 12 MAR 2024

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger vedr. udredning og behandling af personer over 18 år med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse.

Retningslinjen skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer og vejledninger mv. på området. 

For eksempel anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle personer, der bliver henvist til behandling for alkoholafhængighed, bliver undersøgt for, om de har en psykisk lidelse, og omvendt at personer med en psykisk lidelse i psykiatrien undersøges for, om de er afhængige af alkohol.

Hvis en person har både en alkoholafhængighed og en psykisk lidelse, bør personen behandles for begge dele samtidig, enten i et integreret forløb på ét behandlingssted eller af flere behandlingssteder, der koordinerer behandlingen.

Evidensgrundlaget for retningslinjen er spinkelt, da der er gennemført forholdsvis få studier, der lever op til internationale standarder for kliniske retningslinjer. Der er således behov for mere forskning på området.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse (pdf) 

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportalen

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

'Evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 (RevMan5)

PICO 9: Adverse events (pdf)

PICO 9: Adverse events (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgebeskrivelse

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2019)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts