xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Farmakologisk behandling af bipolar lidelse - ikke gældende

ANBEFALINGER 28 MAJ 2014

Retningslinjen stiller skarpt på voksne patienter med bipolar lidelse, som tidligere har haft mindst én manisk episode (svarende til bipolar lidelse type 1), og som har udviklet depression trods vedligeholdelsesbehandling med ét lægemiddel alene og efterfølgende opnået bedring.

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere

 

Retningslinje

National klinisk retningslinje for farmakologisk behandling af bipolar lidelse – supplerende vedligeholdelsesbehandling efter depression

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Kommissorium

Kommissorium

Medlemmer af arbejdsgruppen

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler samlet

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk of bias

Metaanalyser

Søgestrategi

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur