xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Ernæring | Organisering

Ansættelse af kostansvarlige medarbejdere sætter fokus på måltidet

Albertslund Kommune har sat fokus på ernæringsindsatsen på plejecentrene. Ved at ansætte kostansvarlige medarbejdere vil de sikre, at beboerne tilbydes en appetitlig og næringsrigtig kost.

Opdateret 08 OKT 2019

I Albertslund Kommune kunne den kliniske diætist på plejeboligområdet se, at den mad, der blev bestilt til kommunens plejecenter og rehabiliteringsafdeling, sjældent levede op til beboernes faktiske ernæringsbehov. For at forebygge underernæring og sikre en målrettet ernæringsindsats valgte den kliniske diætist og plejecentrets ledere at ansætte fire kostansvarlige medarbejdere. Deres rolle er at bestille maden og sætte fokus på god ernæring.

Tre af de kostansvarlige medarbejdere er uddannet som ernæringsassistenter og én er uddannet økonoma. Alle er tilknyttet hver deres afdeling på kommunens plejecenter. Deres opgave er at sikre, at maden, der bestilles fra centralkøkkenet, har den rette sammensætning af næringsstoffer i forhold til beboernes individuelle behov. De skal også tage initiativ til aktiviteter, der kan stimulere beboernes sanser og appetit, som fx at bage hveder til Store Bededag eller at bage kage til mellemmåltiderne.

De kostansvarlige medarbejdere tilbereder både frokost og mellemmåltiderne med udgangspunkt i beboernes behov og ønsker. De sikrer samtidig, at aftensmaden opvarmes korrekt og serveres på en appetitvækkende måde.

God og ernæringsrigtig kost til beboere på kommunens plejecentre sikres gennem fire fokusområder   

nummer et

De kostansvarlige medarbejdere laver frisklavet og appetitlig frokost

De kostansvarlige medarbejdere handler ind til frokost og mellemmåltider et par gange om ugen. Indkøbene foretages ud fra beboernes ernæringsbehov. Fx købes der sødmælk frem for minimælk. Forud for indkøbene spørger de kostansvarlige medarbejdere beboerne, om de har nogle særlige ønsker til mellemmåltiderne, som de skal tage højde for i indkøbene.

 

De kostansvarlige medarbejdere laver og anretter smørrebrød til frokost. Om eftermiddagen bager de ofte kager eller boller. Når de kostansvarlige medarbejdere laver mellemmåltider og frokost lokalt på plejecentrene, dufter det af mad på afdelingerne, og beboernes sanser stimuleres, hvilket øger beboernes appetit.

nummer to

De kostansvarlige medarbejdere bestiller aftensmad fra centralkøkkenet

De kostansvarlige medarbejdere bestiller beboernes aftensmad fra centralkøkkenet i samarbejde med beboerne. De kostansvarlige medarbejdere vejleder beboerne, når de bestiller deres menu, så deres ernæringsbehov imødekommes. På den måde sikrer de kostansvarlige medarbejdere, at beboernes aftensmad har den rette sammensætnings af næringsstoffer i forhold til deres individuelle behov.
nummer tre

De kostansvarlige medarbejdere igangsætter aktiviteter, der forbedrer beboernes appetit

De kostansvarlige medarbejdere igangsætter mad- og måltidsaktiviteter for at understøtte beboernes madglæde og appetit. Fx har medarbejderne arrangeret en pandekagedag og et sønderjysk kaffebord.

 

De kostansvarlige medarbejderes funktionsbeskrivelse i Albertslund Kommune kan findes her.

nummer fire

De kostansvarlige medarbejdere sparrer med den kliniske diætist 

Hver 14. dag mødes de fire kostansvarlige medarbejdere med den kliniske diætist, der er ansat på tværs af plejeområdet. På mødet drøfter de borgere med særlige behov i ernæringen og sparrer generelt om kost. Ifølge den kliniske diætist skaber det refleksion og højner den faglige kvalitet.

Fælles undervisning giver forståelse for hinandens arbejdsgange

De kostansvarlige medarbejdere fulgte et endagskursus for at blive klædt på til opgaven. Medarbejderne blev blandt andet undervist i værtskab og mellemmåltider. På kurset deltog plejepersonalet også.

Plejecentrene har efterfølgende afholdt små læringssessioner for at understøtte plejepersonalets læring og viden. Plejepersonalet spiller en afgørende rolle i forhold til at motivere borgerne om mad og måltider. Plejecentrene har fx haft besøg af en kok, som har tilberedt mellemmåltider i samarbejde med de kostansvarlige medarbejdere og plejepersonalet. 

Undervisningsgangene har givet de kostansvarlige medarbejdere og plejepersonalet en bedre forståelse for hinandens arbejdsgange og opgaver. Plejepersonalet er fx i højere grad blevet bevidste om, at de kostansvarlige medarbejdere er med til at understøtte borgernes livskvalitet og trivsel.  


En fra plejen sagde til mig: ”Nu kan jeg endelig se, hvor godt det er, når vi arbejder tværligt sammen”. Hun fik øje på, at når man samarbejder om en fælles indsats, så hjælper man borgerne.”

- Maria Mejer Nielsen, klinisk diætist, plejebolig og rehabilitering i Albertslund Kommune

En styrket ernæringsindsats har givet beboerne mere appetit

Det er opfattelsen i Albertslund Kommune, at man på plejecentrene er blevet bedre til at forebygge underernæring blandt beboerne. Det skyldes blandt andet, at den kostansvarlige medarbejder med sine kompetencer og viden om emnet er hurtigere til at sætte ind med en målrettet kost, hvis beboernes ernæringstilstand ændrer sig. Flere beboere oplevede desuden større appetit og madglæde efter ansættelsen af de kostansvarlige medarbejdere.

Borgerne synes, at det er lækkert, når der dufter af kage. Og de glæder sig til, at der bliver lavet noget særligt til dem. Selv dem med en lille appetit får lyst til at spise.”

- Maria Mejer Nielsen, Klinisk diætist, plejebolig og rehabilitering i Albertslund Kommune

Gode råd fra Albertslund Kommune

gode råd

  • Det er væsentligt, at den kliniske diætist løbende holder møder med de kostansvarlige medarbejdere. Det sikrer videndeling og en øget opmærksom på beboernes behov.
  • Når der ansættes eller udpeges kostansvarlige medarbejdere, er det vigtigt, at medarbejderne har de rette faglige kompetencer til at understøtte en målrettet ernæringsindsats.