xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Aktivitetsmedarbejdere observerer og tilpasser rammerne om måltidet sammen med plejepersonalet

Randers Kommune har gjort det gode måltid til en integreret del af hverdagen på plejecentrene. Ved at ansætte to aktivitetsmedarbejdere, der skal observere rammerne omkring måltidet sammen med plejepersonalet, håber kommunen på både at kunne mindske underernæring hos borgerne og højne borgernes måltidsoplevelser.

Opdateret 08 OKT 2019

Mad og måltider hænger tæt sammen med livskvalitet og kan bidrage til forebyggelse af underernæring. Randers Kommune ønskede at gøre det gode måltid til en integreret del af den rehabiliterende tilgang og understøtte et aktivt og værdigt ældreliv. Derfor har kommunen ansat to aktivitetsmedarbejdere. Deres opgave er at sætte fokus på og forbedre rammerne omkring måltiderne på kommunens plejecentre. Aktivitetsmedarbejderne kan komme med forslag til konkrete tiltag, som fx at servere maden på fade i stedet for at portionsanrette maden. Formålet er her at understøtte borgernes selvbestemmelse.

Aktivitetsmedarbejderne har en ernæringsfaglig baggrund. De deltager løbende i og observerer måltidssituationer, så de kan identificere mønstre, vaner og mad- og måltidskulturer på plejecentrene. Aktivitetsmedarbejderne er knyttet til hver deres område, hvor de dækker 5-8 plejecentre. Aktivitetsmedarbejderne er gerne på det samme plejecenter tre dage i træk for at få et godt kendskab til plejepersonalet, beboere, vaner og kulturer.

På baggrund af observationerne starter aktivitetsmedarbejderne nye tiltag i samarbejde med plejepersonalet og lederne på plejecentrene.

Her er seks vigtige erfaringer fra Randers Kommune

1. Tydelige aftaler og kommunikation


Ugen inden aktivitetsmedarbejderen kommer ud på et plejecenter, orienterer medarbejderen den pågældende leder pr. e-mail, så plejepersonalet ved, at aktivitetsmedarbejderen kommer. I den forbindelse beskriver aktivitetsmedarbejderen besøgets fokus og formål. Tydelighed og åbenhed er centralt for at skabe et godt samarbejde og opnå gode resultater.

2. Deltagelse i daglig praksis opbygger relationer og tillid


Aktivitetsmedarbejderen møder ind en til to timer før selve måltidet, hvor vedkommende deltager i forberedelserne frem mod måltidet og i formiddagsmødet, hvor personalet samles till en kort snak. Aktivitetsmedarbejderen får på den måde et indblik i praksis og opbygger relationer til plejepersonalet. Det er et vigtigt element for at opbygge tillid og legitimitet ift. arbejdet.

3. Fokuseret observation


Aktivitetsmedarbejderen deltager og observerer måltiderne. Observationerne tager afsæt i fem overordnede temaer; maden, rummet, information, organisering af måltidet og kommunikation, som aktivitetsmedarbejderne i fællesskab har udviklet og defineret i et observationsskema.

Kommunen og aktivitetsmedarbejderen har fokus på, hvordan de bedst kan støtte borgerne i at varetage basale hverdagsaktiviteter, styrke selvbestemmelse og valgfrihed. Observationerne udvikler sig i takt med indblik og erfaringer. Aktivitetsmedarbejderen skriver observationerne ned på en lille blok. Det gøres ikke foran borgerne eller plejepersonalet, idet man ønsker at mindske opmærksomheden på, at der observeres.

Observationsskemaet er vejledende og kan findes her.

4. Opsamling på observationer


Efter at have deltaget i måltiderne samler aktivitetsmedarbejderen op på iagttagelserne. Hvis aktivitetsmedarbejderen identificerer noget, der skaber undren, bliver det typisk drøftet i dialog med plejepersonalet og lederen på det pågældende plejecenter. Herefter beslutter de i fællesskab, hvordan de kan forbedre rammerne omkring måltidet.

5. Nysgerrig, undersøgende og ydmyg tilgang til opfølgning


Aktivitetsmedarbejderen er nysgerrig og undersøgende i sin tilgang til arbejdet på plejecentrene for at anerkende plejepersonalets faglighed. Den undersøgende tilgang skaber refleksion hos plejepersonalet og gør, at plejepersonalet føler sig inddraget og hørt.

6. Eventuel iværksættelse af tiltag


De fleste udfordringer kan justeres gennem små ændringer og øget opmærksomhed på måltidet. Det kan fx være:

  • At maden serveres på fade frem for portionsanrettes, så borgerne selv kan vælge.
  • At medarbejderne sidder sammen med borgerne og spiser maden.
  • At drikkevarer serveres i kander, som borgerne selv kan løfte.

 

Andre gange kræver de identificerede udfordringer, at der iværksættes tiltag såsom:

  • At der udarbejdes mærkedagskort, som er kort, der kan inspirere plejepersonalet til at stille spørgsmål og starte en dialog med udgangspunkt i mærkedage og lignende og på den måde understøtte måltidet og dialogen.
  • At der udvikles en persilleolie, så plejepersonalet lettere kan pynte maden.

Aktivitetsmedarbejder sætter fokus på rammerne om måltidet sammen med plejepersonalet

Aktivitetsmedarbejderne i Randers Kommune er tilknyttet ældre- og omsorgsområdet, der er delt op i tre geografiske områder, hvor én aktivitetsmedarbejder er tilknyttet ét område.

Aktivitetsmedarbejderne deltager løbende i måltider på plejecentrene og er typisk på ét plejecenter tre dage i træk, da gentagende besøg er vigtigt for at kunne spotte mønstre. De deltager i arbejdet omkring måltiderne på lige vilkår med det øvrige plejepersonale og har samme uniform på. På den måde kan de nemmere opbygge relationer til personalet og borgerne og få det bedste indblik i hverdagen på plejecenteret.

Der er flere snakke under måltidet og beboerne spiser mere

Plejepersonalet på plejecentrene oplever, at aktivitetsmedarbejderne skaber fokus på det gode måltid og rammerne omkring det. Fx udtrykker plejepersonalet, at der er mere ro omkring måltidet, beboerne spiser mere mad og beboerne byder ind med flere snakke under måltidet.

Gode råd fra Randers kommune

gode råd

Tydelig kommunikation og åbenhed om formålet med aktivitetsmedarbejderens tilstedeværelse er vigtig – det mindsker afstand og sikrer gennemsigtigheden omkring formålet.

 

Ydmyghed og respekt for plejepersonalets faglighed er vigtigt for at sikre, at plejepersonalet føler ejerskab for tiltaget og for at skabe en fælles indsats.