xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering

Samarbejde mellem centralkøkken og plejecentre giver lækker mad i Odense Kommune

Mad, måltider og ernæring har stor betydning for borgeres helbred, livskvalitet og evne til at fungere i hverdagen. Derfor har Odense Kommune igangsat et samarbejde mellem kommunens centralkøkken og flere lokale køkkener ude på plejecentre, som har fokus på velsmagende og ernæringsrigtig mad.

Opdateret 09 SEP 2020

Odense Kommune har udviklet ’Odensemodellen’, som drejer sig om at sikre, at arbejdet med mad, måltider og ernæring i det rehabiliterende samarbejde med borgerne foregår systematisk og professionelt. Modellen er et samarbejde mellem et centralt køkken og lokalkøkkener ude på plejecentrene. 

Læs mere om Odensemodellen på Mad og Måltiders hjemmeside: Odensemodellen

Det centrale køkken, Byens Køkken, leverer tre gange om ugen den varme mad til afdelingskøkkenerne på plejecentrene. Plejepersonalet færdigtilbereder maden lokalt og stimulerer på den måde borgernes sanser og appetit.

Personalet i Byens Køkken har haft en høj faglighed og består af kokke, bagere, slagtere, ernæringsassistenter, økonomaer og diætister. Det har gjort det muligt at levere mad og kostformer, som er tilpasset borgernes ernæringsbehov. Morgenmad, frokost og mellemmåltider til borgerne er blevet tilberedt i de lokale køkkener ude på plejecentrene.

Tre elementer har været afgørende for at få samarbejdet til at fungere 

nummer et

Nye ovne installeret

For det første er der blevet installeret nye dampovne på plejecentrene, som skal sikre, at plejepersonalets daglige arbejdsgange understøttes. Dampovnene sikrer fx, at maden ikke brænder på, hvis personalet akut skal hjælpe en borger. På den måde kan plejepersonalet færdigtilberede maden uden at gå på kompromis med plejeopgaverne.

nummer to

Mad- og måltidsmentorer 

For det andet er der blevet ansat mad- og måltidsmentorer, som agerer bindeled mellem Byens Køkken og plejecentrene. Mad- og måltidsmentorerne er specialister inden for ernæring, sundhed og måltider. Deres opgave er at understøtte alle madsituationer løbende. Det sker fx ved at støtte og undervise plejepersonalet i, hvordan de skal færdigtilberede og anrette maden, så kvaliteten bliver bevaret.

nummer tre

Madbestilling

Som det tredje og sidste element undervises plejepersonalet af mad- og måltidsmentorerne i at bestille mad fra centralkøkkenet. Undervisningen fokuserer på, at plejepersonalet bestiller maden med tanke for borgernes ernæringsbehov.

Borgerne spiser op og sætter pris på maden

Det er opfattelsen i Odense Kommune, at mad-fagligheden er blevet øget, at mere mad er blevet lavet fra bunden, og at madens kvalitet er blevet højnet. Odense Kommune oplever samtidig, at borgerne sætter pris på maden og spiser op.

”Odensemodellen har betydet, at vi i dag producerer langt mere. Derfor har det også været muligt at bruge flere friske råvarer. Og vi har også haft mulighed for at ansætte flere specialister – som fx bagere og slagtere. Madens kvalitet er derfor blevet løftet, hvilket kommer borgerne til gode.”
- Chefkonsulent Mad og Måltider, Odense Kommune 

Gode råd fra Odense Kommune

gode råd

Det er vigtigt at sikre en god samarbejdsrelation mellem plejecentrene og centralkøkkenet.

 

Mad- og måltidsmentorer er et centralt bindeled mellem køkkenet og plejecentrene.