xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering | Ernæring

Samarbejde med diætist forebygger underernæring

Underernæring er en udfordring for ældres helbred og livskvalitet. Derfor er plejepersonalet i Odense Kommune blevet undervist i at ernæringsvurdere borgere, så underernæring opdages tidligt.

Opdateret 08 OKT 2019
Undernæring er en velkendt problemstilling blandt ældre borgere, der bliver indlagt på sygehus, bor på plejehjem, eller som har fået regelmæssig hjælp fra hjemmeplejen. Underernæring påvirker både den ældres helbred og livskvalitet. Derfor har Mad og Måltider i Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning igangsat Projekt ”Mere Ernæring i Rehabilitering” (MERE), der har til formål at forebygge uønsket vægttab. I forbindelse med projektet er der ansat en diætist, der skal styrke den kost- og ernæringsfaglige ekspertise. Fire kommunale arbejdspladser – to hjemmeplejeafdelinger, et plejecenter og et døgnrehabiliteringstilbud – har deltaget i projektet og gennemført disse fire aktiviteter:

 • Plejepersonalet har fået ernæringsfaglig sparring fra diætist til planlægning og opfølgning på indsats for borgere i ernæringsmæssig risiko, der udskrives fra sygehus
 • Plejepersonalet har fået undervisning af en diætist i at ernæringsvurdere borgere, så de opdager underernæring
 • Plejepersonalet har fået sparring og sidemandsoplæring af en diætist i forhold til borgernes individuelle ernæringsmæssige problemstillinger
 • Personalet har fået faglig vejledning af en diætist i forhold til at omsætte teori til praksis.

  Trin i tilrettelæggelse af samarbejdet med diætist

  nummer et

  Lav opstartsworkshop for medarbejdere

  Første trin har været at afholde en opstartsworkshop for medarbejdere på de fire deltagende arbejdspladser. På opstartsworkshoppen har medarbejderne i fællesskab fundet frem til, at de har manglet faglig sparring og et kompetenceløft for at kunne yde ernæringspleje af højere kvalitet.
  nummer to

  Opret en lokal diætistfunktion på arbejdspladserne

  Andet trin har været at tilknytte en diætist til de fire arbejdspladser. Diætistens opgave har været:

  • At sætte fokus på ernæring inden for de rammer, som eksisterer for den pågældende arbejdsplads
  • At bidrage til ernæringsfaglig vejledning gennem daglig sparring.
  nummer tre

  Udvikl videns- og kompetenceforløb

  Det sidste trin har været, at medarbejderne er blevet kompetenceudviklet af en diætist.

  Videns- og kompetenceforløbet har strakt sig over tre sessioner og har været struktureret om disse tre tematikker:

  • Ernæring og underernæring
  • Opsporing og identifikation af borgere i risiko for underernæring
  • Dokumentation.

  Flere opspores, og færre genindlægges 

  Projektet er blevet evalueret, og evalueringen har vist, at flere borgere opspores tidligt. Det er med til at sikre, at flere borgere er i god ernæringstilstand. Ifølge kommunen har det betydet, at borgernes risiko for funktionstab og genindlæggelse er blevet mindsket. 

  Tilmeld dig nyhedsmail om Bedre måltider til ældre og få nyheder om nye cases i din indbakke