xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rationel farmakoterapi 7, 2014

Seponering af medicin og Brug af GLP-1-analoger ved behandling af diabetes mellitus type 2

TIDSSKRIFTER 28 AUG 2014

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

Vær opmærksom på, at der er udgivet et nyt månedsblad om seponeringslisten. Det nye månedsblad ligger her.

 

Artikler

Seponering af medicin - version med referencer og interessekonflikter

Brug af GLP-1-analoger ved behandling af diabetes mellitus type 2- version med referencer og interessekonflikter

Kommentar til artiklen Medicin til børn − praktiske anbefalinger til almen praksis, fra Rationel Farmakoterapi #1, 2014 - skrevet af overlæge, dr.med, Anders Pærregaard, Børneafdelingen, Hvidovre Hospital

PDF-version

Månedsblad juli 2014