xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kommentar til artiklen Medicin til børn

Rationel farmakoterapi nr. 1, 2014

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Kommentar til artiklen af overlæge, dr.med, Anders Pærregaard, Børneafdelingen, Hvidovre Hospital (september 2014)

I Rationel Farmakoterapi (januar 2014) indledes en række artikler om ”Medicin til børn – praktiske anbefalinger til almen praksis”. Jeg synes, at den første artikel (1) fortjener nogle kommentarer:

Gastro-øsofageal reflux

Der lægges ud med rekommandationer vedrørende behandling af ”Gastro-øsofageal reflux” og der fokuseres på spæd- og småbørn, hvad der bestemt er relevant. Forfatterne skriver, at ”behandling med protonpumpehæmmere (PPI) er ufuldstændigt undersøgt hos børn < 1 år”. Det er ikke helt korrekt, idet der gennem 00’erne er udført flere veldesignede placebo kontrollerede randomiserede studier om effekten af PPI i netop denne aldersgruppe (2, 3). De har entydig vist, at PPI ingen effekt har på det ”urolige, skrigende eller spisevægrende barn”, som ellers ifølge artiklen i Rationel Farmakoterapi skulle kunne profitere af  syrehæmmende behandling.

I artiklen af Moore et al (2) vurderedes effekten af PPI (omeprazol) over for placebo til gylpende, urolige og skrigende børn i alderen 3-12 måneder. Selv om PPI resulterede i effektiv syre hæmning, vurderet ved 24-timers pH-måling før og under behandling, så var der ingen forskel i varigheden af gråd/uro og forældrenes subjektive vurdering ved hjælp af Visual Analogue Score (VAS ). Begge grupperne oplevede den samme (spontane) bedring - og det er netop det vanskelige, men også glædelige budskab: ligegyldig hvilken behandling man tilbyder, er det overvejende sandsynligt, at symptomerne vil aftage. 

En redaktionel kommentar bragt i J Pediatrics lød i 2009: ”Stop the PPI express: they don’t keep babies quiet” (4), og budskabet blev gentaget  i 2012: ”Over-prescription of acid-suppressing medications in infants: how it came about, why it’s wrong, and what to do about it” (5).

PS: omeprazole Omestad (kapsler á 10 mg) kan faktisk godt doseres til spæd- og småbørn, idet kapslen kan åbnes og indholdes gives på teske med lidt væske og kan derfor i visse tilfælde være et billigt alternativ til esomeprazol Nexium granulat. Prisen er 6-10 gange mindre, afhængig af paknings-størrelsen.

Obstipation

Obstipationsproblemer i pædiatrien forekommer overvejende i småbarnsalderen, men også store børn kan have behov for medicinsk behandling. Her bør man være opmærksom på, at teenagere ofte vil foretrække tablet behandling frem for pulvere, der skal opslæmmes (macrogol). Magnesia tabletter kan derfor være et attraktivt alternativ, der samtidig er meget billigere. Hvis man alligevel ønsker at benytte  macrogol til store børn, er der stadig mulighed for at spare på pengepungen, idet  der ydes tilskud til ”voksen” macrogol 3350, som dermed koster mindre end movicol junior, der er uden tilskud.

Referencer

  1. Holst H et al. Medicin til børn – praktiske anbefalinger til almen praksis. Rationel Farmakoterapi. Januar 2014
  2. Moore DJ et al. Double-blind placebo-controlled trial of omeprazole in irritable infants with gastroesophageal reflux. J Pediatr 2003; 143:219-23
  3. Orenstein SR et al. Multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled trial assessing the efficacy and safety of proton pump inhibitor lansoprazole in infants with symptoms of gastroesophageal reflux disease. J Pediatr 2009; 154: 514-20
  4. Putnam PE (editorial). Stop the PPI express: they don’t keep babies quiet. J Pediatr 2009; 154: 475-6
  5. Hassall E (commentary). Over-prescription of acid-suppressing medications in infants: how it came about, why it’s wrong, and what to do about it. J Pediatr 2012; 160:193-8
Opdateret 03 SEP 2014