xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Meniskpatologi i knæet - ikke gældende

Anbefalingerne er ikke længere gældende

ANBEFALINGER 10 MAJ 2016

Retningslinjen anbefaler, at meniskskader hos patienter med smerter i knæ og øm ledlinje undersøges ved en klinisk test, der er enkel at udføre. Ultralydsskanning anbefales ikke til at udrede meniskskader, og MR-skanning skal kun tages i brug, hvis resultatet af skanningen har betydning for det videre behandlingsforløb. Hvis der er mistanke om, at symptomerne fra knæet kan stamme fra slidgigt og ikke fra menisken, anbefales desuden en stående røntgenundersøgelse.

Meniskskader behøver ikke altid at blive behandlet ved en operation; for nogle patienter er det lige så godt eller bedre at afvente eller at starte med træning under vejledning. Der skelnes blandt andet i mellem, om knæet er aflåst, om der sidder noget i klemme, om smerterne er opstået pludseligt efter for eksempel et uheld, eller om patienterne samtidigt har slidgigt i knæet. Retningslinjen anbefaler desuden, at man overvejer at tilbyde superviseret genoptræning frem for enten hjemmetræning eller ingen træning til patienter, der har fået foretaget meniskresektion (lav evidenskvalitet).

Formålet med den nationale kliniske retningslinje for meniskskader er at opnå en ensartet behandling af høj faglig kvalitet, herunder at valget mellem operation og ikke-operation bliver truffet på samme grundlag landet over.

Retningslinjen beskriver den videnskabelige viden på området, og anbefalingerne bygger på denne viden samt på en faglig arbejdsgruppes erfaring på området. Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger mv. på området.

Retningslinjen er vurderet forældet i 2023

Litteratursøgningerne er forældede, og der kan derfor være kommet ny evidens på området, som kan have indflydelse på anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor ikke længere gældende.

Sundhedsstyrelsen kategoriserer ældre nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger som ikke gældende, når litteratursøgningen er mere end 3 år gammel, eller der ikke er foretaget en faglig vurdering af anbefalingerne inden for de sidste 3 år.

Nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger klassificeres af Sundhedsstyrelsen som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge anbefalingerne. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for, at beslutningen er passende og den korrekte sundhedsfaglig ydelse.

Det kan ikke udelukkes, at anbefalingerne i de ikke gældende retningslinjer er et udtryk for den bedste kliniske praksis i dag, men det er op til den enkelte kliniker eller aftager af anbefalingerne fx et faglige selskab at foretage denne faglige vurdering. Ligeledes er det op til den enkelte driftsherre af sundhedsvæsenet at vurdere om, anbefalingen fortsat bør følges i deres organisation. Det er vigtigt, at den faglige rådgivning Sundhedsstyrelsen anbefaler fagpersoner, borgere, regioner og kommuner mv. at følge er retvisende, og det kan Sundhedsstyrelsen ikke stå inde for, når retningslinjerne og anbefalingerne er af ældre dato.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for meniskpatologi i knæet (pdf)

National klinisk retningslinje for meniskpatologi i knæet (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

QUADAS

Metaanalyser og risk of bias

ACROBAT Lyman

ACROBAT Tengrootenhuysen

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 3 og 4 figurer (pdf)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 5 (RevMan5)

240815 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2019)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts